maijankylki

Poliisi valvoo tällä viikolla (10.–16.2.2014) tehostetusti raskasta liikennettä. Liikenteen valvontaan käytettävissä olevia voimavaroja suunnataan erityisesti raskaan- ja bussiliikenteen valvontaan. Valvontajakso on samalla osa Euroopan liikennepoliisiverkoston (TISPOL) Euroopan laajuista Truck & Bus valvontateemaa.

Pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna liikenneturvallisuus on parantunut ja myös raskaan liikenteen onnettomuusluvut ovat olleet laskussa. Raskaan liikenteen osuus korostuu kuitenkin vakavissa liikennevahingoissa.

Vuonna 2012 yli puolessa (57 %) kuolemaan johtaneista moottoriajoneuvojen yhteenajoista oli kuorma-auto toisena osapuolena. (Liikennevakuutuskeskuksen vuosiraportti 2012.)

Poliisin tietoon tulleita raskaan liikenteen onnettomuuksia oli Suomessa vuonna 2013 noin 3 700 kpl. Vuoteen 2012 verrattuna määrä väheni lähes 20 prosentilla.

Raskaan liikenteen valvonnassa tullaan kiinnittämään liikenneturvallisuuden lisäksi huomiota myös kuljetusrikollisuuden torjuntaan.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.