9074f1fd9c6fab1e_800x800ar

Kuvaaja: Petteri Kivimäki

Punainen Risti haluaa, että jokainen yksinäinen saisi ystävän. Yksi ystävä voi muuttaa ihmisen koko elämän.

Punainen Risti on huolissaan vanhusten yksinäisyyden lisääntymisestä. Vanhusten yksinäisyys lisääntyy lähitulevaisuudessa väestörakenteen muuttuessa. Vuoteen 2030 mennessä yli 65-vuotiaiden määrän on arvioitu kasvavan yli puolella miljoonalla. Väestöennusteen mukaan määrä on vuonna 2030 noin 1 525 000. Suomessa oli vuoden 2012 lopussa 1 018 000 yli 65-vuotiasta henkilöä (Tilastokeskus).

– Vanhusten yksinäisyyden lisääntyminen etenkin syrjäisillä seuduilla näkyy Punaisen Ristin osastoihin tulevissa pyynnöissä. Vaikka vanhuksella olisi perhe, hän on saattanut jäädä yksin lasten muutettua kaupunkeihin työn perässä, sanoo Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin sosiaalipalvelupäällikkö Tero Hintsa.

Punainen Risti välittää vapaaehtoisia ystäviä muun muassa vanhuksille, nuorille, maahan muuttaneille ja vammaisille. Punaisella Ristillä on noin 8000 vapaaehtoista ystävää.

– Yksinäisten vanhusten määrä nousee nopeammin kuin vapaaehtoisten määrä. Tämän tyyppiselle toiminnalle ja sen saamalle tuelle on valtava tarve, joka kasvaa edelleen, Hintsa sanoo.

Yksi ystävä voi muuttaa kokonaisen perheen elämän

Punaisen Ristin ystävätoiminta voi olla kahdenkeskistä, vapaamuotoista seurustelua tai harrastamista ryhmässä. Ystävätoiminnan tavoitteena on tukea sekä yksinäistä ihmistä että koko hänen perhettään.

– Yksi vapaaehtoinen voi auttaa toiminnallaan monia. Kaukana asuvalle omaiselle tuo helpotusta tieto siitä, että hänen iäkkäällä sukulaisellaan käy Punaisen Ristin ystävä. Myös yksinäisen nuoren vanhempi voi kokea nuorensa tilanteesta huolta, jota vapaaehtoinen ystävä lievittää, Hintsa sanoo.

Hintsa kertoo, että pelkästään vapaaehtoisen ja asiakasystävän tapaamisen odottaminen antaa monelle ystäväasiakkaalle voimia.

– Etenkin ikäihmisiä auttaa usein kotipalvelu tai muut ammattilaiset. Se, että vapaaehtoinen tulee omasta halustaan heitä tapaamaan, on erityisen merkityksellistä, Hintsa sanoo.

Myös nuoret kaipaavat tukea

Yksinäisyys ei koske vain vanhuksia, vaan myös moni nuori jää vaille perheen ja lähiympäristön tukea. Punainen Risti ylläpitää Nuorten turvataloja, joissa tarjotaan tukea vaikeassa tilanteessa oleville, alle 19-vuotiaille nuorille. Tällä hetkellä yhä useampi turvataloon hakeutuva nuori on jo täysi-ikäinen.

– Jos nuori hakeutuu heti 18 vuotta täytettyään turvataloon, hän ei ehkä ole saanut kotoa riittävää tukea itsenäistymiseen. Turvatalossa nuoren kanssa opetellaan elämänhallintataitoja, joita hän ei ole kotona oppinut, sanoo Punaisen Ristin Nuorten turvatalotoiminnan johtaja Erja Anttila.

Punainen Risti välittää ystäviä myös nuorille, sillä peruskouluikäisistä pojista 11 prosentilla pojista ja 5 prosentilla tytöistä ei ole yhtään läheistä ystävää (THL 2013). Nuorista 70 prosenttia on sitä mieltä, että yksinäisyyteen ei puututa riittävästi. (Lähde: Yhteisvastuu nuoresta –hanke 2013).

Iloa ystävyydestä 14.2.

Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoiset järjestävät ystävänpäivänä Iloa ystävyydestä -tapahtumia eri puolilla Suomea. Iloa ystävyydestä –tapahtumat ovat yleisölle avoimia, lämminhenkisiä tilaisuuksia, joissa on mahdollisuus tutustua ystävätoimintaan ja liittyä Punaisen Ristin jäseneksi. Iloa ystävyydestä –tapahtumia voi etsiä Punaisen Ristin tapahtumakalenterista www.punainenristi.fi/tapahtumat. Tapahtumat järjestetään LähiTapiolan tuella. LähiTapiola on Suomen Punaisen Ristin pääyhteistyökumppani.

Punaisen Ristin ystävätoimintaa voi tukea

Lue lisää: www.oleystava.fi

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.