500px-Vantaa.vaakuna.svg

Juuri julkistettujen ennakkotietojen mukaan Vantaan kaupungin investointien tulorahoituskyky on parantunut edellisvuosiin verrattuna. Vuoden 2013 tulos on päätymässä reilusti yli 30 milj. euroa ylijäämäiseksi.

Kaupungin noin 108 milj. euron vuosikate riitti vuonna 2013 kattamaan kokonaan kaupungin omaan toimintaan liittyvät investoinnit ja noin kaksi kolmasosaa kokonaisinvestoinneista.

Kaupunkitason toimintamenojen kasvu pysyi vuonna 2013 talousarvion mukaisesti reilun kahden prosentin tasolla voimakkaana jatkuneesta väestönkasvusta huolimatta. Kaupungin verotulot kasvoivat 6,7 % edellisvuodesta, ja myös toimintatulot kehittyivät myönteisesti. Sen sijaan kaupungin saamat valtionosuustulot vähenivät, sillä valtio on viime vuosina leikannut kuntien valtionosuuksien määrää.

Kaupungin omat investoinnit pysyivät tavoitellusti alle 100 milj. euron tasolla. Näistä suurimman kokonaisuuden muodostivat reilun 42 milj. euron toimitilainvestoinnit, joista peruskorjauksiin käytettiin 25 milj. euroa. Lisäksi kaupunki osallistui vuonna 2013 Kehäradan rakentamisen ja Kehä III:n perusparannuksen toisen vaiheen investointikustannuksiin noin 70 milj. eurolla.

”Vantaa aloitti talouden tasapainottamisen kuntakentän kärjessä. Suurten valtakunnallisten liikenneinvestointien valmistumisen lähestyessä olemme nyt sillä uralla, että kaupungin on mahdollista katkaista velkaantumiskehitys kuluvalla valtuustokaudella, mikäli yllättäviä muutoksia tulopohjaan ja toimintaympäristöön ei tule. Työtä on kuitenkin vielä paljon jäljellä, emmekä saa nyt livetä päätetystä linjasta”, arvioi kaupunginjohtaja Kari Nenonen.

Vuoden 2013 talousarvion toteutumisen ennakkotietoja esiteltiin maanantaina Vantaan kaupunginhallituksen iltakoulussa. Varsinainen vuoden 2013 tilinpäätös tulee kaupunginhallituksen käsittelyyn maaliskuussa 2014.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.