Drapeaux européens devant le Berlaymont

Hallitus on neuvottelussaan tiistaina 11. helmikuuta käsitellyt ministerien vaalikampanjointia koskevan valtioneuvoston kanslian tiedonannon. Toukokuussa pidettävissä europarlamenttivaaleissa on tällä hetkellä ehdokkaana kolme ministeriä.

Vaalikampanjasta on erikseen säädetty vain vaalirahoituksen osalta. Laissa ehdokkaan vaalirahoituksesta määritellään, mitä kyseisessä laissa vaalikampanjalla tarkoitetaan. Laissa vaalikampanjan toteuttamisena pidetään aikaa aikaisintaan kuusi kuukautta ennen vaalipäivää ja viimeistään kaksi viikkoa vaalipäivän jälkeen.

Ministerin poliittisen toiminnan luonteen vuoksi sitä, mitkä kulut ovat vaalikampanjan kuluja, on lähes mahdotonta määritellä tyhjentävästi. Ministerin tehtävään kuuluu paljon näkyvää toimintaa, joka ei ole vaalikampanjointia. Ministerillä on paljon sellaista ministerin tehtävään kuuluvaa toimintaa, joka ei liity vaaleihin vaikka se ajoittuisikin kampanja-ajalle.

Tiedonannon johtopäätelmät

Ministerin on erotettava vaalikampanjansa mahdollisimman selvästi ministerin tehtävästä ja siihen liittyvistä virkatoimista sekä asianomaisesta ministeriöstä ja sen tehtävistä.

Ministerin suositellaan käyttävän keskeisten kampanjapäivien osalta mahdollisuuksien mukaan ministeripalkkiolain mukaisia vapaapäiviä. Intensiivisimpien kampanjapäivien osalta välittömästi ennen vaalipäivää saattaisi yhtäjaksoisempi vapaa joka tapauksessa olla perusteltu. Vastaavasti myös valtiosihteerien ja erityisavustajien on käytettävä vuosilomaa tai virkavapaata osallistuessaan vaalikampanjaan.

Tosiasiallisesti vaalikampanjointia varten suunnitellut ministerin vapaapäivät tuodaan valtioneuvoston yleisistunnon vahvistettavaksi. Tämä lisää selkeyttä ja mahdollistaa vapaiden koordinoinnin, kun ehdokkaana olevia ministereitä on useampia. Vapaan peruuttamista ei ole tarpeen tuoda yleisistunnon vahvistettavaksi, ja se ilmoitetaan vastedeskin suoraan valtioneuvoston kanslialle.

Ministerin on syytä selkeästi ilmaista, missä ominaisuudessa hän esittää kannanottoja. Ministerin on syytä tapauskohtaisesti arvioida tilannetta ja tarvittaessa selventää ilmaisevansa kantansa vaaliehdokkaana.

Ministerin vaalikampanjaan liittyvä poliittinen viestintä on erotettava ministerin ja ministeriön tehtävästä ja niihin liittyvistä virkatoimista. Ministeriöiden verkkosivustot on tarkoitettu valtioneuvoston ja sen ministeriöiden toiminnasta viestimiseen. Ministerin tulee viestiä muusta kuin ministerin tehtävästä ja siihen liittyvästä virkatoiminnasta lähtökohtaisesti muualla kuin ministeriöiden verkkosivustoilla. Kampanjaan liittyvät kannanotot, puheet, kirjoitukset, blogit, matkat jne. tiedotetaan puolueiden ja kampanjaviestinnän kautta julkisuuteen. Ministeriöiden verkkosivuilla voi olla ministeriä esittelevässä kohdassa linkki ministerin henkilökohtaisille sivuille. Linkityksen yhteydessä on mainittava, ettei ministeriö vastaa henkilökohtaisten sivustojen sisällöstä eikä ylläpidosta tai, että sivustot sisältävät ministerin vaalikampanjaan sisältyvää aineistoa ja että sisällöstä ja ylläpidosta vastaa ministerin kampanjahenkilöstö.

Ministeriöiden virkamiestyötä ja toimintamäärärahoja ei voida käyttää vaalikampanjan tai muun puoluepoliittisen toiminnan tehtävissä.

Ministerin tulee huolehtia ministeriön virkamieskunnan säilyttämisestä puolueettomana. Ministerit varmistavat, että valtion varoja ja virkatyötä ei käytetä tukemaan puoluepoliittisia tarkoituksia tai vaalikampanjaa.

Ministeri vastaa vaalikampanjointiin liittyvien kulujen maksamisesta. Erilaisten kulujen arvioiminen saattaa vaatia tapauskohtaista harkintaa. Ministerin vastuulla on kuluvastuuseen liittyvien kysymysten tunnistaminen ja oikea-aikainen selvittäminen.

Ministereiden kuljetusturvallisuuden vuoksi ministereiden tulee käyttää virka-autoa tai turvataksia aina kulkiessaan yleisötilaisuuksiin, joiden aika ja paikka sekä ministerin läsnäolo on ennakolta ilmoitettu.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.