800px-Pohjolan_liikenne

HSL:n hallitus teki päätöksen Sipoon ja Kirkkonummen bussiliikenteen tarjouskilpailusta. Molempien kuntien bussiliikennettä alkaa elokuussa hoitaa Pohjolan Liikenne lukuun ottamatta kahta Kirkkonummen bussilinjaa, joita ajaa Nurmijärven linja Oy.

Tammikuussa järjestetyssä tarjouskilpailussa oli mukana myös Keravan bussiliikenne. Ratkaisu siitä tehdään maaliskuun 4. päivä, sillä kohteesta jätettiin 6 tarjousta, ja niiden käsittely vie aikaa. Kirkkonummen ja Sipoon liikenteestä saatiin yksi tarjous kustakin kohteesta, minkä vuoksi ratkaisu saatiin valmiiksi nopeammin.

Sipoon ja Kirkkonummen bussiliikenne järjestetään elokuusta alkaen uudenlaisella sopimusmallilla, jossa liikennöitsijä suunnittelee aikataulut HSL:n määrittelemien reittien ja palvelutaso-ohjeiden mukaan. Uusi sopimusmalli kannustaa liikennöitsijää hoitamaan liikenteen mahdollisimman laadukkaasti ja tehokkaasti, sillä HSL:n maksama liikennöintikorvaus nousee ensimmäisen vuoden jälkeen, jos matkustajamäärät kasvavat. HSL hankkii liikenteen yhteistyössä Uudenmaan ELY:n kanssa, sillä ELY vastaa HSL-alueen ulkopuolelle jatkuvista reiteistä.

Sipoossa ja Kirkkonummella ajetaan elokuusta alkaen 15 bussilinjaa kummassakin. Kirkkonummen kilpailutuksessa oli nyt mukana näistä 14. HSL on reittisuunnittelussaan yksinkertaistanut kummankin kunnan linjastoja ja vähentänyt reittivariaatioita, jotta linjasto olisi selkeä ja helposti hahmotettava. Sipoossa linjojen liikennöintiin tarvitaan 22 autoa arkisin ja kaikkiaan ajetaan 2,1 miljoonaa linjakilometriä vuodessa. Kirkkonummen arkiliikenteen hoitoon tarvitaan 31 autoa ja linjakilometrejä kertyy vuodessa 2,8 miljoonaa.

Bussikalusto uudistuu nyt kilpailutetuilla linjoilla vuoden 2015 alussa. Jatkossa liikenteestä valtaosa ajetaan matalalattiabusseilla. Sipoossa uusia täysikokoisia matalalattiabusseja tulee liikenteeseen 17 ja Kirkkonummella 24. Sipoon uusista busseista 9 on nykyisiä suurempia telibusseja, jolloin matkustusväljyys paranee. Lisäksi Sipooseen ja Kirkkonummelle tulee molempiin yksi uusi pikkubussi.

Uudet autot täyttävät Euro6-päästönormin, joten niiden lähipäästöt ovat selkeästi vähäisempiä nykykalustoon verrattuna. Lisäksi busseissa on ilmastointi, alkolukko, ovien valvontakamera sekä ajotavan seurantajärjestelmä. Kuljettajien työturvallisuutta parannetaan turvaohjaamolla ja kameravalvonnalla.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi