564365348

HSL suunnittelee aikataulukirjojen muuttamista maksulliseksi palveluksi syksyllä 2014. Kirjan olisi tarkoitus tulla myyntiin sekä HSL:n palvelupisteisiin että verkkokauppaan, josta sen voi tilata suoraan kotiin. Muutoksen taustalla on tarve vähentää kirjan turhaa painamista kuitenkin niin, että kirja on edelleen tarjolla niille asiakkaille, jotka haluavat käyttää aikataulutietoa tässä muodossa.

HSL-alueen laajenemisen ja joukkoliikenteen linjasto- ja palvelutarjonnan kasvun myötä aikataulukirjojen kattavuus ja sitä kautta kirjan tuotantokustannukset kasvavat. HSL näkeekin, että kirjan hankkimisesta voidaan periä maksu, joka on lähellä kirjan omakustannehintaa. Linjakohtaiset paperiaikataulut ovat tulevaisuudessa edelleenkin maksuttomia.

HSL:n asiakastyytyväisyyskyselyn perusteella aikataulukirjan merkitys aikataulutiedon lähteenä on vähentynyt jatkuvasti samalla kun sähköisten palveluiden merkitys on kasvanut. Kevään 2013 kyselyssä paperiset irtoaikataulut ja sähköiset palvelut olivat selvästi tärkeämpi aikataulutiedon lähde kuin kirjat.

HSL:n johtosäännön 2 §:n 15 kohdan mukaan hallitus päättää maksujen ja palvelujen hinnoittelu-perusteista. HSL ehdottaa, että aikataulukirjalle määritellään hinta, joka vastaa tuotteen omakustannehintaa. Myyntihinta kattaa palvelun tuottamisesta koituvat kokonaiskustannukset (esim. työkustannukset, ostopalvelut, käytetyt materiaalit, tilakustannukset). Kirjamyynnistä ei siis synny HSL:lle voittoa mutta ei myöskään tappiota. Nykyarviolla kirjan hinta olisi muutaman euron.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.