Vuonna 2013 Maahanmuuttovirasto myönsi kansalaisuuden 9 292 henkilölle. Heistä kansalaisuuden sai hakemuksella 8 500 ja ilmoituksella 792.

Kaikista kansalaisuushakemuksiin tehdyistä päätöksistä 83 prosenttia oli myönteisiä ja 13 prosenttia (1 339) kielteisiä. Eniten kansalaisuuksia myönnettiin hakemuksesta venäläisille (2 058), somalialaisille (789), irakilaisille (505) ja afganistanilaisille (467).

Kansalaisuusilmoituksiin tehdyistä päätöksistä myönteisiä oli 92 prosenttia (792) ja kielteisiä 3 prosenttia (25).

Hakemusmenettelyä kevyemmän ilmoitusmenettelyn perusteella kansalaisuuden voivat saada muun muassa entiset Suomen kansalaiset, suuren osan nuoruuttaan Suomessa asuneet 18–22-vuotiaat nuoret ja suomalaisen isän avioliiton ulkopuolella syntyneet lapset. Entisten Suomen kansalaisten osalta ilmoituksella kansalaisuuksia myönnettiin takaisin eniten ruotsalaisille (200), australialaisille (42) ja yhdysvaltalaisille (34).

Venäläiset edelleen hakijalistan kärjessä

Suomen kansalaisuutta haki vuonna 2013 yhteensä 9 489 henkilöä. Hakemuksella kansalaisuutta hakeneiden määrä kasvoi edellisestä vuodesta 10 prosenttia (2013: 8 638; 2012: 7 865). Sen sijaan kansalaisuusilmoituksen teki vuonna 2013 hieman harvempi kuin edellisenä vuonna (2013: 851, 2012: 889).

Viimeisen viiden vuoden aikana kansalaisuutta hakemuksella hakeneiden kärkimaat ovat pysyneet samoina. Vain sijoituspaikat kärjessä vaihtelevat. Poikkeuksetta venäläiset ovat listan ylimpänä.

Vuonna 2013 kansalaisuutta haki hakemuksella 2 054 venäläistä (2012: 2 111). Toiseksi eniten kansalaisuutta hakivat somalialaiset, joiden määrä lähes kaksinkertaistui edelliseen vuoteen verrattuna (2013: 1 140, 2012: 645).

Heidän jälkeensä eniten kansalaisuushakemuksia jättivät irakilaiset (611), afganistanilaiset (421) ja virolaiset (354).

Sähköinen asiointi helpotti kansalaisuuden hakemista

Kansalaisuutta on voinut hakea syksystä 2012 alkaen sähköisesti. Kansalaisuusilmoituksen on voinut tehdä sähköisesti kesäkuusta 2013 lähtien.

Vuonna 2013 sähköisen asioinnin kautta jätettiin 8 prosenttia kansalaisuushakemuksista. Sähköinen asiointi nopeuttaa hakemuksen käsittelyn aloittamista, sillä asiakirjat siirtyvät viranomaiselta toiselle sähköisesti paperisia lomakkeita nopeammin.

Sähköisen asioinnin kautta hakija voi myös seurata hakemuksen käsittelytilannetta, täydentää hakemusta sekä saada tiedon päätöksen valmistumisesta tai valmiista päätöksestä.

Uuden maksuasetuksen myötä vuonna 2014 sähköisesti jätetyt kansalaisuushakemukset ja -ilmoitukset maksavat vähemmän kuin paperiset hakemukset.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.