wolf_13

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen susien pantaseurantapalvelu suljetaan helmikuun lopussa jänismetsästyskauden päättyessä. Palvelun avulla koiran kanssa metsästävät ovat voineet suunnitella jahdit niin, että kohtaamisia susien kanssa on voitu vähentää.

Viime viikonloppuna RKTL sai poliisilta ja kansalaisilta yhteydenottoja, joissa kerrottiin että pantaseurantaa on saatettu käyttää apuna susien laittomassa pyynnissä. Myös muu liikehdintä susien reviireillä on lisääntynyt, ja se on saattanut häiritä susien elämää.

Pantaseurannan avaamista suunniteltaessa tiedostettiin, että tietoa voidaan käyttää myös väärin. Pantaseurannan tuoma avoimuus susien liikkeistä ja sitä kautta tietoisuus susien elinympäristöistä ja käyttäytymisestä ja toisaalta mahdollisuus ehkäistä metsästysvahinkoja nähtiin kuitenkin niin isoiksi hyödyiksi, että palvelu haluttiin avata. Palvelusta onkin saatu kansalaisilta pääosin positiivista palautetta. RKTL tulee analysoimaan tämän kauden kokemukset huolella yhdessä riistaviranomaisten kanssa ja päättää sen jälkeen palvelun jatkosta. Jos palvelua jatketaan, se avataan uudelleen syksyn 2014 metsästyskauden alkaessa.

Susia pannoitetaan ensisijaisesti siksi, että saamme tietoa susien käyttäytymisestä, reviireistä ja ravinnonkäytöstä. Tätä tietoa tarvitaan susikannan hoidon suunnitteluun ja kannan koon arviointiin.

Suomen susikannan hoitosuunnitelman päivittäminen on käynnissä. Suurpetopolitiikan evaluoinnissa kiinnitettiin huomiota siihen, että suden suojeleminen edellyttää ihmisten hyväksyvän sudet asuinalueilleen. Pantaseuranta on osaltaan lisännyt kiinnostusta susiin ja myös keskustelua sudesta. Tätä kiinnostusta ja keskustelua voidaan hyödyntää myös susikannan hoitosuunnitelman teossa.

Linkki viime syyskuussa avattuun susien pantaseurantaan, jossa on vierailtu jo yli 1,5 miljoonaa kertaa

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.