passi

Sisäministeriö on tänään lähettänyt lausunnolle esityksen passilain sekä henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta. Esityksen tavoitteena on sähköisen asioinnin mahdollistaminen passimenettelyssä. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan lokakuussa 2014.

Tavoitteena on, että jatkossa passinhakija voisi pistää hakemuksensa vireille ja maksaa käsittelymaksun poliisin sähköisessä asiointipalvelussa. Hakemusta täydennettäisiin viranomaisen luona antamalla nimikirjoitusnäyte ja sormenjäljet, mutta asiointiin kuluisi vähemmän aikaa. Nykyisin passihakemus pitää jättää henkilökohtaisesti viranomaiselle.

Suunnitelmissa on myös, että uusi passi voitaisiin tietyissä tilanteissa myöntää ilman henkilökohtaista käyntiä. Edellytyksenä olisi, että hakijalle on viimeisen kuuden vuoden aikana myönnetty aiempi passi ja häneltä on saatu passia varten tarvittavat sormenjäljet ja nimikirjoitusnäyte. Tätä kutsuttaisiin kevennetyksi hakumenettelyksi. Sähköisestä asiointipalvelusta kävisi ilmi, onko hakija menettelyn piirissä.

Passihakemuksen sähköinen vireillepano ja kevennetty hakemusmenettely edellyttäisivät vahvaa sähköistä tunnistamisvälinettä, kuten henkilökortin kansalaisvarmennetta tai verkkopankkitunnuksia.

Asiointi helpottuisi ja asiakaskäynnit vähenisivät

Arviolta ainakin puolet passeista voitaisiin hakea kevennetyn menettelyn kautta, joten asiakaskäynnit poliisilaitoksilla vähenisivät merkittävästi. Sähköinen asiointi helpottaisi asiointia ja parantaisi asiakaspalvelua. Muutokset todennäköisesti myös laskisivat passin hintaa edelleen. Passin uusi toimitusmenettely on jo laskenut hintaa.

Ulkosuomalaiset eivät olisi alkuvaiheessa sähköisen vireillepanon ja kevennetyn hakemusmenettelyn piirissä, koska edustustoilla ei ole teknisiä valmiuksia sähköiseen asiointiin eikä monilla ole sähköisessä asioinnissa edellytettävää vahvaa sähköistä tunnistamisvälinettä. Asiaa tarkastellaan uudelleen sähköistä tunnistamista koskevan EU-asetuksen käsittelyn edettyä.

Poliisin myöntämien lupien määrä on kasvanut merkittävästi viime vuosina. Sähköisten palveluiden kehittämisellä tähdätään asioinnin helpottumiseen ja nopeutumiseen sekä lupahallinnon menettelyjen tehostamiseen. Sähköisen asioinnin ja palveluiden asiakaslähtöinen kehittäminen sisältyy myös hallitusohjelmaan.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.