Unionin tuomioistuin antaa torstaina 13. helmikuuta tuomion työtuomioistuimen ennakkoratkaisupyyntöön yhdistetyissä asioissa C-512/11 ja C-513/11, Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ym., joka koskee tasa-arvodirektiivi 2006/54/EY, raskaussuojeludirektiivin 92/85/ETY ja vanhempainlomadirektiivin 96/34/EY tulkintaa.

Asiassa on kyse siitä, onko työehtosopimuksen määräys, jonka mukaan äitiysvapaan palkkaa ei makseta työntekijälle, joka jää uudelle äitiysvapaalle suoraan palkattomalta hoitovapaalta, unionin oikeuden vastainen.

Suomi on katsonut, että raskaussuojeludirektiivi, tasa-arvodirektiivi ja vanhempainlomadirektiivi mahdollistavat sellaiset työehtosopimuksen määräykset tai niiden tulkinnat, joiden mukaan palkattomalta hoitovapaalta äitiysvapaalle jäävälle työntekijälle ei makseta työehtosopimuksen mukaista äitiysvapaan palkkaa.

Unionin tuomioistuimen tuomiot ovat luettavissa unionin tuomioistuimen verkkosivuilta osoitteesta www.curia.europa.eu yleensä niiden antamispäivänä. Tapauksen asianumero on C-512/11 ja C-513/11.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.