media-Jari-Koskinen

Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen

”Meidän on päästävä vastakkainasettelusta vuoropuheluun. Olen vakuuttunut, että kalatalouden, vesialueiden omistajien ja ympäristönsuojelun tavoitteet voidaan sovittaa yhteen.”

Näin puhui maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen valtakunnallisilla kalastusaluepäivillä 12.2. Uusi kalataloushallinnon strategia auttaa hallitsemaan kalataloudessa tapahtuvia suuria muutoksia. Myös kalataloushallintoa ja kalataloustutkimusta uudistetaan. Resurssit ovat vähentyneet, joten toimintaa täytyy tehostaa ja tehtäviä priorisoida.

”Strategian tärkeimpänä tavoitteena ovat elinvoimaiset ja tuottavat kalakannat. Niiden avulla saadaan aikaan elämyksiä, harrastusmahdollisuuksia, työpaikkoja ja elintarvikkeita.”

Tavoitteena kestävä kalastus
”Kalavarojen kestävä käyttö on yksi ministeriömme tärkeimmistä tavoitteista. Olemme edistäneet sitä muun muassa kalastuslain uudistuksen, lohi- ja meritaimenstrategian ja kalatiestrategian avulla. Lisäksi vuoden alussa nostettiin kalojen alamittoja ja rauhoitettiin saimaannieriä kokonaan.”

Hallituksen esitys uudeksi kalastuslaiksi lähetettiin viime vuoden joulukuussa lausunnolle. Kalastuslailla säädetään kalavarojen käytöstä ja hoidosta ja varmistetaan kalavarojen käytön kestävyys. Lakiesityksessä on pyritty huomioimaan mahdollisimman tasapuolisesti eri intressiryhmien toiveet. Luonnoksesta annettiin runsaasti lausuntoja ja palautetta, joiden avulla sitä hiotaan eteenpäin.

”Lakia on arvosteltu liian suojelupainotteiseksi. Rajoituksilla vahvistetaan heikentyneitä ja uhanalaisia kalakantoja eli ne eivät ole turhia. Jatkossa tuetaan erityisesti kalojen luontaista lisääntymistä, mutta tämä ei tarkoita täydellistä istutuskielteisyyttä eikä kaiken kalastuksen kieltämistä.”

”Asioissa, joissa mielipiteet jakautuvat, maa- ja metsätalousministeriö kuuntelee kaikkia osapuolia tasapuolisesti. Tärkeää on myös hyväksyä, että tulokset tulevat ajallaan, eivät heti.”

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.