Hairio

Etelä-Savossa otetaan käyttöön uusi Hairio.info-palvelu, joka helpottaa arkisten häiriötilanteiden korjaamista. Palvelu on tarkoitettu kansalaisten, viranomaisten ja alueen kriittisen infrastruktuurin toiminnasta vastaavien yritysten käyttöön. Palvelu lanseerattiin Mikkelissä 11. helmikuuta kansallisena 112-päivänä.

Hairio.info-palvelun tarve havaittiin viime vuosien voimakkaiden luonnonilmiöiden sekä niiden aiheuttamien häiriötilanteiden seurauksena. – Tiedonkulku kansalaisten ja viranomaisten välillä ontui, koska sopivia välineitä ei ollut tarjolla, kertoo pelastusjohtaja Seppo Lokka Etelä-Savon pelastuslaitokselta. – Häiriötilanteet vaikuttavat yllättävänkin laajasti. Esimerkiksi sähkökatkos haja-asutusalueella voi vaikuttaa vaikkapa keskussairaalan toimintaan, koska potilaita ei voida kotiuttaa normaalisti. Häiriöiden nopea korjaaminen onkin tärkeää sekä arjen sujuvuuden kannalta että seurannaisvaikutusten välttämiseksi.

Hairio.info tarjoaa nyt uuden kanavan häiriötilanteista ilmoittamiseen. Sovelluksen avulla kuka tahansa voi lähettää valokuvan havaitsemastaan häiriöstä palveluun. Ilmoitukset ohjataan oikealle taholle korjaustoimenpiteitä varten, ja samalla verkkopalveluun muodostuu reaaliaikainen kokonaiskuva häiriön vaikutuksista. Hairio.info tarjoaa myös kanavan välittää tietoa korjaustoimenpiteiden etenemisestä ja aikataulusta takaisin kansalaisille. – Kansalaisia helpottaa jo tieto häiriön arvioidusta kestosta, vaikka korjaus ei heti olisikaan mahdollista, toteaa Lokka.

Alkuvaiheessa Hairio.info-palvelu tavoittaa Etelä-Savossa pelastusviranomaisten lisäksi alueen energia- ja puhelinyhtiöt. Myöhemmin palvelua voidaan laajentaa uusiin käyttötarkoituksiin. – Järjestelmässä voidaan varoittaa esimerkiksi heikoista jäistä, vedenjakelun häiriöistä tai julkisen liikenteen ongelmista, Lokka luettelee.

Hairio.info ei ole tarkoitettu hätätilanteista ilmoittamiseen vaan palvelee kansalaisia arkisissa häiriötilanteissa, joihin ei liity välitöntä vaaraa. Sovellus ei myöskään korvaa viranomaisten nykyisiä tiedotuskanavia, vaan täydentää niitä. Jos siis kyseessä on ihmishenkeä tai omaisuutta uhkaava vaaratilanne, on siitä aina ilmoittava hätänumeroon 112. – Hairio.info uudistaa viestintää siihen suuntaan, mihin yhteiskunta muutenkin kehittyy. Palvelu lisää avoimuutta ja suoraa vuorovaikutusta kansalaisten, julkisten toimijoiden ja yritysten välillä. Se helpottaa kansalaisten arkea, mutta edellyttää tietysti resursseja sovelluksen kautta saatujen ilmoitusten käsittelemiseen.

Hairio.infon kehitystyötä on koordinoinut Miktech Oy:n Safesaimaa-klusteri yhteistyössä Etelä-Savon Pelastuslaitoksen kanssa. – Hairio.info on herättänyt myös kansallista kiinnostusta, sillä kyse on Suomessa täysin ainutlaatuisesta järjestelmästä, sanoo Heikki Silvennoinen Miktechistä. – Etelä-Savosta saamme arvokasta kokemusta palvelun käytöstä, ja voimme hyödyntää sitä palvelun laajentamiseksi myös muualle Suomeen.

Palvelun teknisestä toteutuksesta on vastannut mikkeliläinen Observis Oy. Palveluun voi tutustua osoitteessa hairio.info, ja sovelluksen voi maksutta ladata älypuhelimeen sovelluskaupoista.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.