urpilainen_jutta_puoli2-7537

 

Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD julkaisi keskiviikkona Suomea koskevan taloudellisen katsauksen. Julkistustilaisuudessa puhunut valtiovarainministeri Jutta Urpilainen korosti, että hallituksen kasvua, kilpailukykyä ja julkista taloutta vahvistaneista toimista huolimatta työtä on jäljellä.

Hän kiinnitti erityisesti huomiota kolmeen trendiin, joiden merkityksen Suomen uudistamisessa hän näki keskeisiksi. Ensimmäinen oli OECD:n raportissakin tärkeänä pidetty työllisyys. Urpilainen muistutti kasvun ja työpaikkojen olevan hallituksen asialistan kärjessä.

– Hyvinvointimallistamme huolehtiminen edellyttää toimivia työmarkkinoita. Tarvitsemme työtä työnhakijoille ja työntekijöitä työvoimaa kipeästi kaipaaville aloille. Vahva työllisyys on avainasemassa julkisen talouden vahvistamisen sekä pidemmän aikavälin menestyksen kannalta, Urpilainen sanoi.

Urpilaisen mukaan toinen näkökulma on vastuullinen finanssipolitiikka. Hän huomautti myös OECD:n huomioineen raportissaan finanssipolitiikan virityksen merkityksen suhdannepolitiikan kannalta.

– Suomessa pohditaan nyt tarvittavan sopeutuksen määrää ja ajoitusta. Hallitus on sitoutunut velanoton taittamiseen, mutta viisasta on talouskasvua turvaten huolellisesti harkita tarvittavien toimien ajoitus.

Kolmantena tärkeänä näkökulmana Urpilainen puhui eriarvoisuuden kasvusta. Hän piti arvokkaana OECD:n arviota sosiaalisen tasa-arvon merkityksestä Suomen menestymisen taustalla.

– Pohjoismainen malli on osoittautunut kansainvälisesti toimivaksi yhteiskuntamalliksi, jossa tasa-arvon korostaminen on luonut talouteen ja laajemmin yhteiskuntaan “positiivisen kehityksen kierteen”. Huolestuttavaa on, että monella mittarilla mitattuna eriarvoisuus kasvaa nyt globaalisti.

Suomi on Urpilaisen mukaan tehnyt oikeita ratkaisuja ja on kulkemassa oikeaan suuntaan, mutta jäljellä on edelleen paljon työtä.

– Kaikki avaimet ovat omissa käsissämme. Turvataksemme hyvinvointivaltiossa positiivisen kehityksen kierteen, on tasa-arvo pidettävä yhteiskuntapolitiikkamme keskiössä. Epätasa-arvoa vastaan on kamppailtava yhteiskunnan kaikilla eri foorumeilla.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.