800px-Jyrki_Katainen

Pääministeri Jyrki Katainen (kok.)

Pääministeri Kataisen toimeksiannosta joulukuussa asetettu finanssipolitiikan asiantuntijaryhmä julkisti talousneuvostolle toimittamansa arvion finanssipolitiikan valinnoista tänään. Pääministeri Katainen pitää asiantuntijoiden arviota hyvänä lähtökohtana tulevan kevään talouspäätöksille.

– Asiantuntijaryhmän arvio antaa hyvän perustan muodostaa laaja kansallinen yhteisymmärrys velkaantumisen taittamisesta. Arvion keskeisin viesti on, että valtion velan kasvu ei taitu ilman karkeasti kolmen miljardin euron uusia menoleikkauksia ja veronkorotuksia, Katainen sanoo.

– Kuten asiantuntijaryhmä arviossaan toteaa, sopeutuksen sisältöä on harkittava tarkkaan, jotta toimien kielteiset vaikutukset työllisyyteen ja kasvuun olisivat mahdollisimman vähäiset, Katainen toteaa.

Hallitus on ohjelmassaan sitoutunut siihen, että velkaantuminen taitetaan vuoteen 2015 mennessä. Asiantuntijaryhmä kuitenkin arvioi, että jos kaikki noin kolmen miljardin euron sopeutustoimet toteutetaan vuonna 2015, niin tämä heikenta?a? talouden kasvua ja tyo?llisyytta? tuntuvasti. Tästä syystä ryhmä puoltaa sopeutuksen jaksottamista vuosille 2015-2017 sillä edellytyksellä, että hallitus täsmentää sopeutustoimet tarkasti ja panee rakennepoliittisen ohjelman toimeen määrätietoisesti ja etupainotteisesti. Ryhmä esittää myös, että hallitus antaa tarvittavat, koko sopeutusta koskevat lainsa?a?da?nto?esitykset niin, etta? niista? voidaan pa?a?tta?a? kuluvan eduskuntakauden aikana.

– Hallitus tekee sopeutusta koskevat päätökset aiemmin ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Asiantuntijaryhmän arviosta käydään keskustelu talousneuvoston kokouksessa 25. helmikuuta. Hallitus tekee päätökset sopeutuksesta ja sen mahdollisesta jaksotuksesta maaliskuun lopussa kehysriihessä valtiovarainministeriön tuoreen talousennusteen pohjalta, Katainen sanoo.

– Hallituksen ratkaisujen vaikutukset ulottuvat kaikissa tapauksissa seuraavalle vaalikaudelle. Jos koko sopeutus tehdään vuonna 2015, seuraava hallitus aloittaa työnsä erittäin heikon talouskasvun olosuhteissa. Jos taas sopeutuspäätökset astuvat voimaan jaksotetusti, niin osa päätöksistä astuu voimaan seuraavan hallituskauden aikana, Katainen huomauttaa.

– Tulen kutsumaan molempien oppositiopuolueiden johtajat helmikuun lopussa yhteiseen keskusteluun hallituspuolueiden puheenjohtajien kanssa. Keskustelun tavoitteena on kartoittaa oppositiopuolueiden näkemyksiä sopeutuksen jaksottamiseen. Olisi erittäin arvokasta, että kykenisimme löytämään velkaantumisen taittamisesta sekä sopeutuksen järkevästä aikataulusta hallituksen ja opposition kesken yhteisen näkemyksen, Katainen sanoo.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.