k0i3hd4qnyxvd9errrze

Kiinteistötunnus näytetään nykyään kaikilla karttatulosteilla kokonaisessa muodossa. Kuva: Maanmittauslaitos

Kiinteistötunnusjärjestelmän uudistamisella saavutetaan säästöjä ja tehostetaan toimintaa merkittävästi kuntaliitosten yhteydessä. Kiinteistötunnuksesta ei uudistuksen jälkeen voi enää päätellä kiinteistön sijaintia, eikä tunnus muutu kuntaliitoksissa. Maanmittauslaitos otti käyttöön uudistetun kiinteistötunnusjärjestelmän 10.2.2014.

”Tunnusjärjestelmän uudistamisella varaudutaan mahdollisesti tuleviin suuriin kuntaliitoksiin, joiden toteuttaminen vanhalla toimintatavalla olisi kiinteistörekisterissä hyvin työlästä ellei jopa mahdotonta”, sanoo johtava asiantuntija Paavo Häikiö Maanmittauslaitoksesta.

Kiinteistörekisterin tietoja käytetään hyvin laajasti eri viranomaisten ja yritysten tietojärjestelmissä. Kaikissa näissä järjestelmissä on pitänyt tehdä aineistomuunnoksia kuntaliitosten yhteydessä. Tämä työ uudessa järjestelmässä jää kokonaan pois. Suurimpia aineistojen käyttäjiä ovat Verohallinto, Väestörekisterikeskus ja kunnat. Tietoja käsitellään paljon myös yksityisellä sektorilla, kuten esimerkiksi metsäalan yrityksissä.

Nykyisin kaikki liittyvän kunnan kiinteistöt on rekisteröity kuntaliitoksissa uudelleen uudella tunnuksella. Uudessa järjestelmässä ei rekisteröidä kiinteistöjä uudestaan muodostuvaan kuntaan, ja siten kiinteistötunnukset säilyvät muuttumattomina.

”Tällä säästetään valtava työmäärä ja lisätään tuottavuutta Maanmittauslaitoksessa sekä kaikissa organisaatioissa, jotka kuntaliitosalueella kiinteistörekisterintietoja käyttävät omissa järjestelmissään. Aikaisemmalla toimintatavalla kaikissa näissä järjestelmissä on pitänyt tehdä aineistomuunnoksia kuntaliitosten yhteydessä”, Häikiö sanoo.

Kuntaliitokset eivät aiheuta tulevaisuudessa katkoksia järjestelmien käytössä, eikä muissa järjestelmiin perustuvissa toiminnoissa.

Kiinteistön sijainti ei enää näy kiinteistötunnuksessa

Kiinteistötunnuksesta on tähän asti selvinnyt muun muassa kiinteistön sijaintikunta sekä kiinteistön sijaintialue, joka voi olla esimerkiksi rekisterikylä tai kaupunginosa. Jatkossa näin ei enää ole, vaan kiinteistötunnus on vain neliosainen numerosarja. Kiinteistön sijaintikuntatieto päivitetään jatkossa kiinteistörekisteriin omana tietonaan, mutta tietoja rekisterikylistä tai kaupunginosista ei enää kiinteistörekisteristä saa. Nämä tiedot häviävät myös kiinteistörekisterin otteista.

Rekisterikylän häviämisellä otteilta ja kiinteistörekisterikartalta ei ole vaikutusta paikannimiin. Rekisterikylä on ollut kiinteistörekisterin oma sisäinen järjestelmänsä, eikä se aina ole edes sama alue tai samanniminen alue kuin miksi ihmiset paikkaa kutsuvat.

Rekisterikartalla kiinteistötunnukset esitetään jatkossa täydellisessä muodossaan. Ennen uudistusta kartalla esitettiin kiinteistöstä niin kutsuttu rekisterinumero eli kiinteistötunnuksen kaksi viimeistä numerosarjaa.

Linkit

http://www.maanmittauslaitos.fi/ktuudistus
http://www.maanmittauslaitos.fi/kiinteistot/rekisterit-otteet/kiinteistorekisteri
http://www.maanmittauslaitos.fi/tiedotteet/2014/01/kiinteistotunnus-ei-enaa-muutu-kuntaliitoksissa

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.