Vuonna 2013 vastaanottojärjestelmässä oli kirjoilla keskimäärin 3 536 turvapaikanhakijaa, joista alaikäisiä ilman huoltajaa saapuneita oli 95. Hakijoista 2 570 asui vastaanottokeskuksissa tai ilman huoltajaa Suomeen saapuneille tarkoitetuissa ryhmäkodeissa.

Yksityismajoituksessa asui noin 966 henkilöä, mikä on yli 27 prosenttia turvapaikanhakijoista (2012: 20 prosenttia). Yksityismajoitus tarkoittaa, että turvapaikanhakija majoittuu vastaanottokeskuksen sijaan esimerkiksi tuttavansa tai sukulaisensa luo.

Kaksi vastaanottokeskusta lopettaa toimintansa vuoden 2014 alkupuolella

Vuonna 2013 turvapaikanhakijoiden määrä kasvoi vain hieman edelliseen vuoteen verrattuna (2013: 3 238, 2012: 3 129). Suomeen saapuvien turvapaikanhakijoiden määrä ei ole laskenut, mutta nykyisin hakijat poistuvat vastaanoton piiristä aiempaa nopeammin. Siksi useista vastaanottokeskuksista vähennettiin asiakaspaikkoja ja kaksi vastaanottokeskusta päätettiin lakkauttaa kokonaan.

Punkalaitumen alaikäisyksikkö lopetti toimintansa tammikuun 2014 lopussa ja Siuntion vastaanottokeskus päättää toimintansa huhtikuun 2014 lopussa. Vastaanottokeskusten lakkauttamisten ja paikkavähennysten jälkeen vastaanottokeskuksiin jää 2 814 majoituspaikkaa.

Ihmiskaupan uhrien ja uhriepäilyjen määrä kasvoi

Aikuisten ihmiskaupan uhrien ja uhriepäilyjen määrä on kasvanut viime vuosina. Vuoden 2013 lopussa ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän piirissä oli kaikkiaan 117 asiakasta (2012: 94). Näistä asiakkaista 3 oli alaikäisiä.

Vuoden 2013 aikana auttamisjärjestelmään otetuista ihmiskaupan uhreista hieman yli puolet (noin 57 prosenttia) oli seksuaalisen hyväksikäytön uhreja. Noin 36 prosenttia oli joutunut työperäisen ihmiskaupan uhriksi.

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän toimipiste sijaitsee Joutsenon vastaanottokeskuksen yhteydessä. Vastaanottokeskus vastaa sekä aikuisten että alaikäisten uhrien auttamisesta. Eri viranomaiset voivat ehdottaa henkilöä ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään ja Joutsenon vastaanottokeskuksen johtaja päättää, ketkä järjestelmään otetaan ja kuinka pitkäksi aikaa apua tarvitaan.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.