lumen_puute_haittaa_jalki.ebfbb333-1a1f-49ee-9d58-5cfac7dc26d7-main_image

Lumen puute haittaa jälkien laskemista.

Riistakolmioiden talvilaskennoissa ”metsästetään” nyt ajankohtaista riistatietoa. Laskennoissa kerättävää tietoa hyödynnetään kestävän käytön periaatteella metsästyksen suunnittelussa.

Talvilaskennat on suositeltu tehtäväksi Etelä- ja Keski-Suomessa 15.1. – 28.2. ja maan pohjoisosissa 15.1. – 15.3.välisinä aikoina.  Koko kolmio lasketaan yhden päivän aikana, ja se voidaan tehdä useamman laskijan yhteistyönä. Hyvällä kaveriporukalla laskenta antaa huvia ja hyötyä samana päivänä.

Hyvien laskentasäiden sattuessa laskenta kannattaa tehdä mahdollisimman pian, sillä laskenta on hyvin altis sään vaihteluille ja lumioloille. Sopivia laskentapäiviä on  varsin vähän, kuten tänä talvena on jo nähty.

Talvilaskennassa lasketaan tasasivuisen kolmiolinjan (4x4x4km) ylittävien lumijälkien lukumäärä seuraavien 25 lajin osalta: metsäjänis, rusakko, orava, liito-orava, majava, piisami, susi, kettu, naali, supikoira, karhu, kärppä, lumikko, minkki, hilleri, näätä, ahma, mäyrä, saukko, ilves, villisika, valkohäntäpeura, hirvi, metsäpeura ja metsäkauris. Lisäksi kirjataan ja merkitään kartalle linjalta tehdyt näköhavainnot metsosta, teerestä, pyystä, riekosta, peltopyystä, fasaanista, kanahaukasta ja korpista riippumatta siitä, kuinka kaukana laskentalinjasta ne on nähty.

Laskijat lähettävät laskentatiedot Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselle (RKTL) laskennan jälkeen. RKTL kokoaa tiedot ja julkaisee saatujen tietojen perusteella laskettujen eläinten jälki-indeksin. Jälki-indeksi on laskentalinjan ylittävien jälkien lukumäärä kymmentä kolmiolinjan kilometriä ja vuorokautta kohti. Laskennoilla on saatu hyvin selville eri eläinkantojen kehityssuunnat.

Viime talvena laskettiin kaikkiaan 639 kolmiota. Suomen riistakeskus kannustaa lisäämään laskettujen kolmioiden määrää edelleen.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.