Kysymys korkeakoulujen aloituspaikkojen nostosta nousi esille eduskunnan kyselytunnilla eilen 13.2. Kansanedustaja Sofia Vikman (kok.) kysyi opetusministeri Krista Kiurulta, miten suunnitellussa aloituspaikkojen lisäyksessä varmistetaan valmistuvien työllistyminen. Vikman nosti esiin erityisesti kauppa- ja oikeustieteellisen alan aloina, jotka ovat olleet esillä koulutuspaikkojen lisäämisestä puhuttaessa, mutta joilla se ei ole perusteltua työvoimatarpeen näkökulmasta.

”On erinomaista, että tämä tärkeä asia on noussut esiin eduskunnassa. Korkeakoulutus on suuri investointi niin yhteiskunnalta kuin yksilöltäkin, eikä päätöksiä koulutuksen suuntaamisesta tulisi tehdä hatusta vetäen.” linjaa Ekonomiliiton puheenjohtaja Timo Saranpää.

”Olennainen kysymys on nyt rahoitus. Kehysriihessä jaetaan niukkuutta, mutta korkeakoulutuksen laatua ei tule asettaa uhanalaiseksi millään alalla. Korkeakouluopiskelijoiden määrä opettajaa kohti on jo nyt kasvanut hurjasti: 70 prosenttia vuosina 1985–2009. Mikäli päätös lisäaloituspaikoista pitää, on niihin löydyttävä myös lisärahoitusta.”, muistuttaa Saranpää.

Opetusministeri Kiuru vakuutti, että lisäpaikat tullaan kohdistamaan juuri niille aloille, joilla on kysyntää työvoimasta. Kiuru nosti esille erityisesti sosiaalityöntekijät, opettajankoulutuksen sekä kasvualat kuten kaivannaisalan ja uusiutuvat energiat. Aikaisemmissa puheenvuoroissaan ministeri on myös vakuuttanut lisäykseen tarvittavan rahoituksen löytyvän.

”Ministerin tulisi tuoda nyt esiin tarkka esitys korkeakoulujen mahdollisten lisäpaikkojen kohdentamisesta. Nyt on oltu pitkään huhujen varassa eikä valmistelu ole ollut ollenkaan läpinäkyvää”, toteaa Lakimiesliiton toiminnanjohtaja Jorma Tilander.

”Kannattaa myös huomata, että vastavalmistuneiden lakimiesten työttömyys on lyhyessä ajassa noussut 80 prosenttia ja kauppatieteilijöitä on työttömänä miltei 3 000. Lisäkoulutukselle ei ole asiallisia perusteita”, Tilander jatkaa.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.