385px-Loviisa.vaakuna.svg

Kuntakentältä on kuulunut positiivisia tulosvaroituksia vuoden 2013 tilinpäätöksistä. Verotulojen tilityssyklin muutos vaikutti useiden kuntien verotulokertymiin positiivisesti, mutta myös parantunut kriisitietoisuus ja jo aloitetut, osittain rankatkin säästötoimenpiteet kuntakentällä ovat alkaneet vaikuttaa kuntatalouteen.

Myös Loviisan kaupungin tulos tilikaudelta 2013 on kaiken kaikkiaan 4,22 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

”Rahoitustuottojen huomattava kasvu muodostui pääosin Kymenlaakson Sähkön maksamasta poikkeuksellisen korkeasta osinkotuotosta. Verotulojen ennakoitua parempi toteuma, tilitysaikataulun muutoksesta johtuen, ylitti ennusteemmekin”, kertoo kaupunginjohtaja Olavi Kaleva.

Huomioitavaa on Loviisan kaupungin toimintatuottojen budjetoitua huomattavasti korkeampi toteuma. Tuottoja kertyi peräti 1,8 miljoonaa euroa budjetoitua enemmän. Sataman tulot yllättivät positiivisesti, samoin valtiolta haettujen tukien ja avustusten toteutuminen. Myös käyttöomaisuuden myyntivoittoja kertyi ennakoitua enemmän.

Toimintakulut alittuivat noin miljoonalla eurolla. Keskusten kulukuri ja hyvä sitoutuminen yhteisiin säästötalkoisiin näkyivät tilikauden kulukehityksessä. Yksinomaan henkilöstökulujen kasvu saatiin pysymään 1,2 prosentin tuntumassa, vaikka keskimäärin henkilöstömenot kasvoivat kunnissa 1,9 prosenttia. Loviisan kaupungin erikoissairaanhoidon ja ympäristöterveydenhuollon kulut alittivat jopa edellisen vuoden toteuman.

Tuleva valtionosuusuudistus, kuntien lakisääteisten tehtävien kehittyminen, sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus, työllisyys- ja talouspolitiikan kehitys – tässä vain muutamia kuntatalouteen vahvasti lähitulevaisuudessa vaikuttavia tekijöitä.

”Hyvä tilikauden 2013 tulos vahvistaa Loviisan kaupungin mahdollisuuksia vastata myös tulevaisuuden haasteisiin. Nyt rakennamme hyvää pohjaa tulevien vuosien suuria taloudellisia haasteita varten, tästä on hyvä jatkaa”, toteaa kaupunginjohtaja Olavi Kaleva.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.