Viime aikoina julkisuudessa on keskusteltu työeläkeyhtiöiden maksamista palkkioista hallitustensa jäsenille. Olemme tehneet asiaan liittyen palkkioselvityksen, jossa on vertailtu työeläkeyhtiöiden, valtion enemmistöomistamien yhtiöiden, valtio-omisteisten pörssiyhtiöiden sekä suomalaisten, niin sanottujen large cap -pörssiyhtiöiden maksamia palkkioita hallitustensa jäsenille vuonna 2012.

16485_Palkkioselvitys_2012

Selvityksen tiedot on kerätty yhtiöiden tilinpäätöksistä, hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevista selvityksistä sekä palkka- ja palkkioselvityksistä. Valtio-omisteisten yhtiöiden palkitsemistiedot on kerätty pääasiassa valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston verkkosivuilta.

Suomalaisten pörssiyhtiöiden osalta tiedonkeruussa on hyödynnetty keskuskauppakamarin selvitystä: ”Toimiiko hyvä hallinnointi ja avoimuus pörssiyhtiöissä 2013”.

16485_Palkkioselvitys_2012(pdf)

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.