Mediassa uutisoitiin laajalti tänään 16.2.2014 SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysen Liitto ry:n toiminnanjohtaja Kati Pullin näkemyksestä, jonka mukaan joidenkin eksoottisten eläinlajien pitämistä lemmikkinä tulisi rajoittaa Belgian mallin mukaan. Esimerkkilajeiksi erityisen haasteellisista eläimistä Pulli mainitsi mm. isot papukaijat sekä liskot. Jos Belgian mallin periaatteita kuitenkin tulkittaisiin tasapuolisesti, SEY:n ehdotus kieltäisi myös kissojen ja koirien pitämisen lemmikeinä.

Niin sanotut eksoottiset eläinlajit eivät synny voiden huonosti. Potentiaaliset ongelmat hyvinvoinnissa johtuvat useimmiten riittämättömistä oloista ja omistajan välinpitämättömyydestä. Allekirjoittaneiden eläinharrastusyhdistysten mukaan ongelmat eksoottisten eläinlajien lemmikkinä pitämisessä eivät poikkea oleellisesti muillakaan eläinryhmillä tavattavista ongelmista. Esiintyvät ongelmat johtuvat tiedon puutteesta, asenteista sekä viime kädessä riittämättömästä eläinsuojelulaista. Tärkeintä on jakaa tietoa oikeasta hoidosta ja korjata laki, ei kieltää lajiryhmiä.

Esimerkiksi papukaijojen kohdalla monet isoimmat aralajit sopivat luonteeltaan lemmikeiksi paremmin, kuin monet muut pienemmät papukaijalajit. Kokonsa takia ensin mainitut kuitenkin vaativat enemmän tilaa. Nämä erityisvaatimukset olisi mahdollista huomioida uudessa eläinsuojelulaissa sekä asetuksissa. Lemmikkilinnut Kaijuli ry pelkää, että lintujen kohdalla päätöksenteossa vaikuttavat tällä hetkellä virheelliset stereotypiat papukaijojen pitämisestä pienissä häkeissä.

Useimmat käärmeet ja muut matelijat ovat hyvin sopeutuvaisia terraariossa pidettäviksi, missä niille luodaan lajityypilliset elinolosuhteet. Eläinsuojeluihmiset esittävät kuitenkin esimerkiksi käärmeiden kieltämistä, vaikka eivät itse tunne näitä lajeja ja vaatimuksia niiden menestyksekkäälle pitämiselle. “Pelkäämme, että kieltolistalla tuetaan ainoastaan ihmisten pelkoja ja ennakkoluuloja, eikä aidosti edistetä eläinten hyvinvointia”, arvioidaan Suomen herpetologisesta yhdistyksestä.

Ehdotetun kieltolistan haaste on myös eri lajien tasapuolinen kohtelu. SEY:n ehdottamassa muodossa listasta tulisi mielivaltainen, epätarkoituksenmukainen ja todella pitkä. Pelkästään hyvinvoinnillisesta näkökulmasta tarkasteltuna sen tulisi sisältää mm. kaikki 364 papukaijalajia sekä kymmeniä tuhansia kaloja, matelijoita ja sammakkoeläimiä. Käytännössä näin pitkän, tasapuolisen listan laatiminen on mahdotonta.

Uhanalaisten lajien näkökulmasta taas tulisi keskittyä mm. CITES-asetusten tarkempaan valvontaan, mitkä yhdistysten mielestä ovat riittävät. Toisaalta täyskielto lisää salakuljetusta ja sen kannattavuutta, jolloin eläinten taustojen valvominen muuttuu entistä vaikeammaksi ja myös luonnosta pyydettyjen eläinten tuonti maahamme yleistyy.

Me allekirjoittaneen eläinyhdistykset haluamme lisäksi huomauttaa, että harrastajien tekemän työn ansioista edelläkin mainittujen ja monien muiden eksoottisten lajien lemmikkinä pitämisestä on nykyisin saatavilla paljon tietoa. Suurin osa tästä tiedosta on kaikkean saatavilla Internetissä, esimerkkeinä yhdistysten omat sivut sekä kokeneiden harrastajien sivut, kuten sammakkolampi.net ja papukaija.fi.

Toivomme, että lakia säädettäessä kaikkia eläinryhmiä ja lajeja kohdellaan tasapuolisesti. Kieltolistojen sijaan ongelmiin tulee viranomaistasolla puuttua luomalla niin laadukas eläinsuojelulaki asetuksineen, että nämä riittävät turvaamaan ns. eksoottistenkin eläinlajien hyvinvoinnin harraste-eläiminä. Me allekirjoittaneet ilmaisemme samalla halukkuutemme auttaa lain valmistelijoita tämän tavoitteen saavuttamisessa.

Lemmikkilinnut Kaijuli ry (www.kaijuli.fi)
Suomen herpetologinen yhdistys ry (www.herpetomania.fi)
Helsingin akvaarioseura ry (www.has.fi)
Suomen Herppiharrastajat ry (shh.matelijat.fi)
Suomen Dendrobatidae Yhdistys ry

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.