26772

Keskusta esittää eduskunnan ajankohtaiskeskustelua Suomen työllisyystilanteesta ja sen nopeasta parantamisesta. Koko Keskustan eduskuntaryhmä jättää asiasta keskustelualoitteen eduskunnan puhemiesneuvostolle.

Keskusta esittää eduskunnan ajankohtaiskeskustelua työllisyystilanteesta:

– Suomeen tarvitaan 200 000 uutta työpaikkaa tulevina vuosina. Muutoin emme selviä yhdeksän-kymmenen miljardin euron kestävyysvajeesta emmekä muistakaan vajeista. Hallituksen omat tavoitteet työllisyysasteen nostamisesta ja työttömyysasteen laskemisesta eivät ole toteutuneet. Työllisyystilanne muuttuu koko ajan vakavammaksi. Päätöksiä tarvitaan välittömästi, Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kimmo Tiilikainen ja keskustelualoitteen ensimmäinen allekirjoittaja, Keskustan kansanedustaja ja eduskunnan talousvaliokunnan puheenjohtaja Mauri Pekkarinen sanovat.

Työttömyyden vähentämisen vaikutus Suomen ongelmien ratkaisemisessa on myös päällimmäisiä asioita valtiosihteeri Martti Hetemäen johtaman finanssipolitiikan asiantuntijaryhmän esityksissä. Pelkästään työttömyyden alenemisen yhdellä prosenttiyksiköllä arvioidaan pienentävän tulojen ja menojen yhdeksän-kymmenen miljardin euron epäsuhtaa miljardilla eurolla.

– Jos jostain, niin tämän kokoluokan asioista hallituksen ja opposition olisi haettava yhteistä näkemystä. Ajankohtaiskeskustelu tarjoaisi tähän mahdollisuuden, Tiilikainen ja Pekkarinen korostavat.

Hallitus on alentanut yhteisöveroa. Sen myönteiset vaikutukset – investoinnit ja työpaikat – tulevat aikaisintaan joidenkin vuosien päästä. Muihin merkittäviin talouden kasvua ja uusia työpaikkoja luoviin päätöksiin hallitus ei valitettavasti ole kyennyt. Uskottavaa näkymää uusista työpaikoista ei toistaiseksi ole.

Tarvitaan kansallinen kasvu- ja työllisyysohjelma

– Työmarkkinajärjestöjen viime syksynä sopiman maltillisen palkkaratkaisun jatkoksi tarvitaan kansallinen kasvu- ja työllisyysohjelma. Esitämme sen valmistelua nopealla aikataululla. Moni ratkaisu on kiinni poliittisesta tahdosta, Tiilikainen ja Pekkarinen painottavat.

Tiilikaisen ja Pekkariseen mukaan kasvun ja uusien työpaikkojen luominen edellyttää sekä välittömiä toimia että pitemmän aikavälin uudistuksia. Yli hallitus-oppositiorajan olisi linjattava etenkin tulevaisuuden yrittäjyys- ja teollisuuspolitiikkaa.

– Teollisuuden rakennemuutokseen vastaamisessa on haettava ratkaisuja uusien työpaikkojen luomiseen hiipuville, mutta Suomen kannalta elintärkeille aloille ja kokonaan uusille aloille. Kotimainen energia ja biotalous laajemminkin tarjoavat – oikeanlaisen politiikan tukemana – tuhansia mahdollisuuksia uuteen työhön ja yrittäjyyteen koko Suomessa.

Keskusta haluaa parantaa työllistävien pienten ja keskisuurten toimintaedellytyksiä. Niihin uudet työpaikat todennäköisimmin syntyvät. Kiireellisimpiä toimia ovat yritysten rahoituksen pullonkaulojen avaaminen sekä erimuotoisten yritysten tasapuolinen verokohtelu.

Ajankohtaiskeskustelu tarjoaa myös mahdollisuuden hakea yhteisymmärrystä siihen, millainen merkitys valtion omistajapolitiikalla voi olla Suomen suunnan muuttamiseksi.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.