Puolustusministeriön 12.8.2009 tekemä päätös Puolustusvoimien ylimpään johtoon kuuluvien palvelussuhdeasunnoista koskee puolustusvoimain komentajan, pääesikunnan päällikön, merivoimien komentajan ja maavoimien komentajan palvelussuhdeasuntojärjestelyjä.

Tämän jälkeen puolustusministeriö ohjeisti 17.12.2009 puolustushallinnon palvelussuhdeasuntojen vuokrauksessa noudatettavista periaatteista. Ohje sisältää linjaukset palvelussuhdeasuntotoimen yleisestä organisoinnista, periaatteet siitä, miltä tahoilta asuntoja vuokrataan, kenelle niitä vuokrataan, asunnon käyttötarkoituksesta, vuokratasosta, vuokratuen perusteista sekä tuen kohdentamisen periaatteista. Tässä yhteydessä päätettiin myös vuokratuen yleisestä 35 prosentin katosta, eli alkuperäisen vuokrasopimuksen solmimisen jälkeen.

Puolustusministeriö päätti 9.3.2010 puolustusvoimain komentajan palvelussuhdeasuntojärjestelyistä, jossa ylitetään 35 prosentin vuokratuen katon. Päätöksessä jatkettiin 12.8.2009 hyväksyttyä järjestelyä määräaikaisen vuokrasuhteen päättymiseen 30.6.2012 asti.

Pääesikunta teki 16.5.2012 puolustusministeriölle esityksen palvelussuhdeasunnon vuokraamisen jatkamisesta puolustusvoimain komentajalle. Ministeriö hyväksyi 4.6.2012 toimivaltansa puitteissa erityisperusteluin omasta ohjeistuksestaan poikkeavan palvelussuhdeasuntojärjestelyn, jolla vuokrasopimusta jatkettiin entisin ehdoin komentajan eläkkeelle siirtymiseen saakka.

Komentajan palvelussuhdeasunto on 145 neliön kerrostaloasunto Helsingin keskustassa Pääesikunnan lähellä. Komentajan yksityisasunto on omakotitalo kauempana. Pääesikunnan esityksen mukaisesti eritysperusteluina järjestelyille katsottiin, ettei komentaja voisi asua yksityisasunnossaan turvallisuus- ja valmiussyistä. Puolustusministeriö piti näillä perusteilla järjestelyn jatkamisen perusteltuna ja valtion kokonaistaloudellisen edun mukaisena nykyisen puolustusvoimain komentajan virkakauden ajan.

Tällä hetkellä puolustusvoimat maksaa puolustusvoimain komentajan palvelusuhdeasunnosta markkinavuokraa 3 408,48 euroa kuukaudessa. Puolustusvoimain komentaja maksaa puolustusvoimille vuokraa 1744,00 euroa kuukaudessa. Vuokran suuruus on verottajan hyväksymä. Asuntoon on sijoitettu jonkin verran puolustusvoimien pääosin vanhaa irtaimistoa, jota käytetään virkatehtävien hoidossa ja tukemisessa.

Puolustusministeriön 4.6.2012 päätöksessä vuokrasopimuksen jatkamisesta todetaan, ”että päätös koskee nykyisen puolustusvoimain komentajan palvelussuhdeasunnon jatkamista”, ja että ”komentajan vaihtuessa puolustusministeriö harkitsee uudelleen nykyisen vuokrasopimuksen jatkamisen tarkoituksenmukaisuutta ja ehtoja”.

Puolustusvoimien palvelussuhdeasuntojärjestelmä on luotu mm. valmiudellisista syistä, koska puolustusvoimien virkamiehet ovat siirtymisvelvollisia. Puolustusvoimien käytössä on noin 2000 palvelussuhdeasuntoa. Puolustusministeriön toimivaltaan kuuluvista virkamiehistä Pääesikunnan päälliköllä ei ole palvelusuhdeasuntoa, ja maa-, meri- ja ilmavoimien komentajien palvelusuhdeasunnoista maksettu vuokratuki on ohjeen mukainen.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.