Pirkanmaan ja Keski-Suomen liikennepoliisiyksiköt osallistuivat valtakunnalliseen raskaan liikenteen tehovalvontaviikkoon 10. – 16.2.2014. Alueemme poliisi tarkasti 303 raskaan liikenteen ajoneuvoa, joista ulkomaisia oli 30.

Seuraamuksia (rangaistusvaatimusilmoitus, rikesakko tai kirjallinen huomautus) annettiin 53 kuljettajalle eli noin joka kuudennelle tarkastetulle ajoneuvon kuljettajalle. Kuten edellisinäkin vuosina, eniten seuraamuksia tuli ajo- ja lepoaikojen rikkomisista ja ajopiirturirikkomuksista.

Valvonnassa todettiin mm. seuraavia rikkomuksia: 
-ajopiirturirikkomus 15 kpl
-ajo- ja lepoaikarikkomukset 33 kpl (esimerkki lepoaikarikkomuksesta: lepoaika 4,5 tuntia, vaadittu minimissään 9 tuntia)
-puutteelliset kuormasidonnat 5 kpl
-ylikuormat 4 kpl (suurimmat ylikuormat:sallittu 60 tn, kuorma 69 tn -> 9 tn ylikuormaa,  ja sallittu 64tn, kuorma 76 tn -> ylikuormaa 12 tn).

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.