coin.stacks

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus maksoi palkkaturvaa 1 925 799,14 euroa ajalla 1.1.2013-31.12.2013 . Määrä on kasvanut vuodesta 2012, jolloin palkkaturvaa maksettiin n. 1,5 miljoonaa euroa. Palkkaturvan maksaminen lisääntyi koko maassa, sillä viime vuonna palkkaturvaa maksettiin koko maassa yhteensä n. 39 miljoonaa euroa, kun taas edellisvuoden summa oli n. 36 miljoonaa euroa.

Vuonna 2013 Keski-Suomessa palkkaturvaa maksettiin 408 työntekijälle (351 työntekijälle vuonna 2012), kokonaan hylättyjä hakemuksia on ollut 60 (45 vuonna 2012) ja peruutettuja hakemuksia 39 (22 vuonna 2012). Lisäksi on lukuisia palkkaturvahakemuksia, joissa osa saatavista on hylätty. Vuonna 2013 hakemukset ovat kohdistuneet 121 työnantajaan, kun edellisvuonna työnantajia on ollut 105. Palkkaturvan käsittelyssä on ruuhkaa, sillä vireillä olevia palkkaturvahakemuksia on n. 90. Ratkaisemattomien hakemusten lukuisa määrä tarkoittaa pitkähköjä käsittelyaikoja. Tavoitteena on kuitenkin se, että suurin osa hakemuksista pystytään ratkaisemaan alle neljässä kuukaudessa.

Toimialakohtaisesti palkkaturvaa maksettiin viime vuonna erityisesti metalli- ja sahateollisuuteen sekä tukku ja vähittäiskauppaan. Yhdestä isosta konkurssista johtuen palkkaturvaa maksettiin kuitenkin eniten kirjapainoalalle.

Palkkaturvasaatavia perittiin vuonna 2013 Keski-Suomessa takaisin työnantajilta korkoineen noin 412 000 euroa. Edellisvuonna palkkaturvaa perittiin takaisin 393 000 euroa. Työttömyysturvarahasto maksaa vuosittain valtiolle ne pääomamäärät, joita ei saada perityksi työnantajalta. Nämä varat kerätään työttömyysvakuutusmaksujen työnantajamaksun osuudesta.

Palkkaturva turvaa työntekijöiden työsuhteesta johtuvien saatavien maksamisen työnantajan konkurssin tai muun maksukyvyttömyyden varalta. Suurin osa palkkaturvasta maksetaan juuri konkurssiperusteisesti. Vuonna 2013 75 % maksetusta palkkaturvasta on maksettu työnantajan konkurssin johdosta.

Palkkaturva-asiat käsitellään ja ratkaistaan työnantajan kotipaikan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa. Palkkaturvan hakijana voi työntekijän lisäksi olla myös työntekijäjärjestö tai työnantajan konkurssipesä. Palkkaturvahakemus jätetään joko työ- ja elinkeinotoimistoon tai ELY-keskukseen. Saatavaa on haettava kolmen kuukauden kuluessa sen erääntymisestä. Työntekijöille palkkaturvana maksetut määrät peritään takaisin maksuvelvolliselta työnantajalta.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.