Metallin Helsinki-Uudenmaan aluejärjestön vuosikokouksen 15.2.2014 julkilausuma

Metallityöväen liiton Helsinki – Uudenmaan alueen aluejärjestö paheksuu tapaa, jolla valtion omistajaohjausta on hoidettu. Omistajaohjauksesta puuttuu kokonaan yhteiskuntavastuu ja eettinen suhtautuminen henkilöstöön. Viimeisin esimerkki tästä vastuuttomasta toiminnasta on valtioenemmistöinen Finnair, joka lomauttaa oman henkilöstönsä ja palkkaa tilalle ulkomailta työvoimaa. Finnair ei ole palkannut uutta työvoimaa kuuteen vuoteen Suomesta. Huolestuttavampia piirteitä lentoyhtiön toimissa on se, että palkattuun ulkomaiseen työvoimaan ei sovelleta yleissitovaa työehtosopimusta. Aluejärjestö paheksuu johdon ylisuuria palkitsemisjärjestelmiä ja osinkojenjakoa yrityksissä, joissa valtiolla on merkittävä omistus. Palkitsemista on edeltänyt poikkeuksetta henkilöstön vähentämiseen tähtäävät yhteistoimintaneuvottelut.

Maaliskuussa 2012 solmitun työurasopimuksen pohjalta aloitetun eläkejärjestelmän uudistamisen on tarkoitus astua voimaan 2017. Aluejärjestö edellyttää, että uudistuksessa ei puututa nykyisen eläkeikärajan alaikään 63 vuoteen. Eläkeuudistuksen pääpainon tulee kohdistua toimenpiteisiin, joissa pyritään ehkäisemään ennenaikaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n ainoa tavoite eläkkeisiin on eläkeiän korottaminen, jolla minimoidaan heidän omia maksuosuuksiaan eläkkeiden rahoituksesta. Nykyisen työttömyysturvan ns. lisäpäiväoikeuteen ei myöskään saa tulla heikentäviä muutoksia. Mikäli elinkeinoelämällä on aito halu ratkaista varhaisen eläkkeelle siirtymisen ongelma, tulee painopiste muuttaa työpaikkojen säilyttämiseen ja työolosuhteiden kehittämiseen.

Vantaalla 15.2.2014

Metallityöväen liiton Helsinki-Uusimaa aluejärjestön vuosikokous

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.