janne+metsämäki

SAK:n edunvalvontajohtaja Janne Metsämäki Kuva: Heli Saarela / SAK

Joka kolmas SAK:lainen luottamushenkilö kertoo työnantajansa rikkovan työpaikalla noudatettavia lakeja ja sopimuksia. Kuljetusalalla osuus on peräti 57 prosenttia, ilmenee SAK:n luottamushenkilöpaneelin tuloksista.

Luottamushenkilöiden avovastausten perusteella varsinkin yhteistoimintalaki on SAK:laisilla työpaikoilla aika ajoin kovilla. Työnantajat rikkovat usein myös työehtosopimusten kirjauksia ja paikallisia sopimuksia.

SAK:n edunvalvontajohtajan Janne Metsämäen mukaan tulokset osoittavat työpaikkojen neuvottelukulttuurissa ja henkilöstöpolitiikassa olevan paljon parantamisen varaa.

– Paikallinen sopiminen ei saa jäädä työnantajan yksipuoliseksi saneluksi, vaan myös työntekijöiden edustajilla on oltava riittävät valtuudet ja tiedonsaantioikeudet. Työntekijöiden on lisäksi voitava luottaa siihen, että yhdessä sovituista pelisäännöistä pidetään kiinni.

Työnantajien rikkomukset ovat sitä yleisempiä, mitä suuremmasta työpaikasta on kyse. Yli 250 hengen työpaikoissa toimivista luottamushenkilöistä 39 prosenttia kertoo työnantajan rikkovan määräyksiä. Vastaava osuus alle kymmenen henkilön työpaikoissa on 20 prosenttia.

Paneeliin vastanneista SAK:laisista luottamushenkilöistä 40 prosenttia kertoi riita-asioiden lisääntyneen työpaikalla. Vain joka kymmenes kertoi niiden vähentyneen.

Painostusta kokenut joka viides

Joka viides SAK:lainen luottamushenkilö on kokenut työnantajan painostavan heitä työehtojen heikennyksiin. Yleisintä painostus on kuljetusalalla, jossa sitä on kokenut joka neljäs luottamushenkilö.

Avovastauksista selviää, että työnantajat ovat painostaneet heikennyksiin muun muassa uhkaamalla poistaa kaikkien lisäedut. Varsin usein työnantajat uhkailevat myös yt-neuvotteluilla, irtisanomisilla tai töiden loppumisella, jos työehtosopimuksen määräykset alittaviin sopimuksiin ei työpaikalla suostuta.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön luottamushenkilöpaneeliin vastasi viime joulukuussa 1 174 luottamusmiestä ja työsuojeluvaltuutettua. Paneelin tuloksia esitellään tarkemmin tänään tiistaina ilmestyvässä Palkkatyöläinen-lehdessä.

Työmarkkinajärjestöt ovat käynnistäneet neuvottelut sopimusjärjestelmän kehittämiseksi. Neuvottelujen määräaika päättyy syksyn 2014 lopussa.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.