3bfd133a25a5c5aa408437e356936964905c5288

Kuva: Jyväskylän Kaupunki

Talousarvion säästövelvoitteen täyttämiseksi Jyväskylän kaupunki ottaa käyttöön ulkovalaistusverkkoaan koskevat yösammutukset 19. ja 20.2. välisestä yöstä alkaen. Valaistusta sammutetaan etupäässä alueilta, joilla aamuöisin on vähän liikkujia. Taajamien keskeisimmät alueet ja vilkkaasti liikennöidyt paikat jätetään yösammutusten ulkopuolelle

Ulkovalaistusverkon valaisimet sammutetaan 19. ja 20.2. välisestä yöstä alkaen alueilta, joilla aamuyön valaistustarve on vähäinen. Taajamien keskusta-alueilla (ydinkeskusta, Vaajakoski, Tikkakoski, Palokka, Säynätsalo, Korpilahti) sekä alueilla, joissa liikennemäärät ovat isoja, valot palavat jatkossakin turvallisuuden vuoksi läpi yön.

Asuntoalueilla yösammutukset tarkoittavat katu- ja puistovalaistusten pimentämistä maanantaista perjantaihin (myös arkipyhinä) kello 00–05, lauantaisin ja sunnuntaisin kello 04-06. Kaupungin vastuulla olevilla valtion alempiarvoisilla teillä valaistuksen yösammutuksia tehdään kaikkina viikonpäivinä kello 00–05 tai 01–04.Teollisuusalueiden valaistuksia sammutetaan öisin maanantaista sunnuntaihin kello 23–05, kohteina aluksi Kauramäki ja Seppälänkangas, joissa yösammutukset ovat teknisesti toteutettavissa. Yksityisteiden valaistukset kytketään pois päältä maanantaista sunnuntaihin kello 23–05.

Lisäsäästöjä kesäajan ulkovalaistuksesta ja yksityistievalaistuksista

Ulkovalaistuksessa on Jyväskylässä pidetty kesätaukoja vuodesta 2011 alkaen. Vuoden 2014 ulkovalaistuksen kesäkatko toteutuu säästösyistä aiempia vuosia pidempänä eli 82 vuorokauden mittaisena ja kolmeen vaiheeseen porrastettuna 19.5.–8.8. Turvallisuussyistä kesäkatkon ulkopuolelle jäävät ydinkeskustan ruutukaava-alue sekä Kuokkalan, Korpilahden, Huhtasuon, Vaajakosken, Palokan ja Tikkakosken keskustat.

Valaistusverkon kesäkatkon ensimmäinen (19.5.–1.6.) sekä kolmas vaihe (30.7.–8.8.) koskevat asuin- ja teollisuusalueita sekä yksityisteitä. Kesäkatkon toinen vaihe (2.6.–29.7.) pimentää ulkovalaistuksen edellä mainittujen kohteiden lisäksi myös pääväyliltä.

Kolmantena säästökohteena ovat yksityisteiden valaistukset. Teknisistä ja turvallisuussyistä kaupunki jatkaa niiden yksityistievalaistusten ylläpitoa, joiden rakentamista se on ollut avustamassa. Kaupunkirakennelautakunnan 28.1. tekemän päätöksen mukaisesti yksityisteiden ulkovalaistusten kustannukset kuitenkin vähennetään jatkossa yksityistieavustuksista niiltä tiehoitokunnilta, joiden teillä on kaupungin ylläpitämää valaistusta. Kaikilla yksityisteillä ei valaistusta ole, joten tiehoitokunnat saadaan tältä osin aiempaa tasa-arvoisempaan asemaan. Kustannukset yksityisteiden valaistusten ylläpidosta ovat vuosittain noin 50 000 euroa.

Ulkovalaistuksesta säästettävä yhteensä 250 000 euroa

Kaupungin ulkovalaistusverkko muodostuu noin 29 500 katu-, puisto- ja tievalaisimesta sekä 384 ohjauskeskuksesta. Kaupunki vastaa suurimmaksi osaksi myös kaupunkialueella sijaitsevien, valtion alempiarvoisten teiden valaistuksista.

Ulkovalaistuksen energiakustannukset olivat vuonna 2013 noin 1,1 miljoonaa euroa, eli noin 310 euroa tuntia kohden. Vuoden 2014 talousarvion mukaisesti ulkovalaistuksen ylläpitokustannuksia on vähennettävä 250 000 eurolla vuoden 2013 tasosta. Jotta vaadittuihin säästöihin päästään, koko ulkovalaistusverkon keskimääräisiä käyttötunteja on vähennettävä noin 22 prosenttia eli 800 tuntia vuodessa.

Jyväskylä on vuosien varrella kehittänyt määrätietoisesti ulkovalaistustaan ja saavuttanut energiakustannuksissa merkittäviä säästöjä. Kun ulkovalaistuksen sähkönkulutus oli vuonna 2005 kokonaisuudessaan noin 14,6 gigawattituntia, vuonna 2013 se oli enää noin 11,0 GWh . Säästö on saatu aikaan muun muassa energiatehokkaisiin valaisimiin vaihtamalla. Lisäksi ulkovalaistusverkon vuotuisia käyttötunteja on vähennetty vuosien varrella erilaisilla ohjaustoimenpiteillä noin 3 900 tunnista 3 580 tuntiin.

– www.jyvaskyla.fi/kadut/ulkovalaistus/saastot2014

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.