Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on ostanut Iitin kunnalta Löllänvuoren alueen luonnonsuojelutarkoituksiin. Löllänvuori sijaitsee Iitissä, Säyhteen kylässä, Selkojärven ja Kotojärven välisellä niemekkeellä entisen Selkolan metsäoppilaitoksen naapurissa. Ostetun alueen pinta-ala on 30,5 hehtaaria.

Alue on vaihteleva ja monipuolinen. Ympäristössä on rehevää ja lehtomaista kasvillisuutta, vuoren päällä kuivaa kangasta ja kitumaita sekä itäreunalla jyrkänteitä. Alueen pohjoisosa rajoittuu pieneen rauhoitettuun jalopuumetsikköön. Pohjoisrinteessä kasvaa runsaasti haapaa ja alueella asustaa myös liito-oravia.

Löllänvuori hankittiin valtiolle Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma METSOn puitteissa. METSO-ohjelma tarjoaa metsänomistajille mahdollisuuden suojella metsiään korvausta vastaan. Löllänvuori siirtyy myöhemmin Metsähallituksen luontopalveluiden hallintaan ja alueelle perustetaan luonnonsuojelualue.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.