Joensuun kaupungin vuoden 2013 tilinpäätösinfo 20.2.2014

Joensuun kaupungin vuoden 2013 tulos on 13,6 miljoonaa euroa budjetoitua parempi. Talousarviossa ennakoitiin, että tulos olisi reilut 10 miljoonaa alijäämäinen. Ennakkotietojen mukaan tulos tulee kuitenkin olemaan 2,6 miljoonaa ylijäämäinen.

Talouden syöksykierre saatiin oikaistua kertaluonteisilla poikkeustoimenpiteillä, muun muassa henkilöstön vapaaehtoisilla virkavapailla, rekrytointia ja sijaisten käyttöä vähentämällä ja palvelutuotantoa kehittämällä. Näillä saatiin aikaiseksi 7-8 miljoonan euron säästöt.

– Tulos on selkeä osoitus siitä, että muutos on mahdollinen. Emme ole pelkästään valtiovallan heiteltävissä, vaan saamme tuloksia aikaan omaa toimintaamme kehittämällä. Iso kiitos tästä kuuluu kaupungin henkilöstölle, joka on osoittanut melkoista venymistä tässä poikkeustilanteessa. Myös poliittiset päättäjät ovat antaneet tukea ja erityisesti taloustoimikunta on toiminut jämäkästi, kaupunginjohtaja Kari Karjalainen kiittelee.

Joensuun kaupungin hallinnossa siirryttiin vuoden 2013 alussa sovellettuun tilaaja-tuottaja -malliin, jossa kaupunginvaltuusto ja -hallitus toimivat palveluiden tilaajina ja lautakunnat palveluiden tuottajina. Uusi hallintomalli on vaikuttanut merkittävästi viime vuoden hyvään tulokseen.

– Tilaaja-tuottaja -malli on näkynyt erityisesti kokonaisuuksien hallinnan paranemisena. Samalla se on tuonut meille tarkempaa tietoa siitä, mihin meidän käytössämme olevat eurot yksiköissä menevät, Karjalainen perustelee.

Kaupunginjohtajan mukaan kaupungin organisaatiossa on ollut hyvä yhteisymmärrys kurssin oikaisemisesta. Asenteet oman työn kehittämiseen ovat olleet korkealla.

– Tuo asenne on nyt vain pidettävä, sillä huokaisua pidempään löysäilyyn meillä ei ole vieläkään varaa, vaikka poikkeustoimenpiteet on nyt purettu, Karjalainen painottaa.

Yhteistyötä tarvitaan jatkossakin

Talouden haasteiden ennakoidaan jatkuvan ainakin koko valtuustokauden, eli vuoteen 2016 saakka. Joensuun taloudessa olevasta 30 miljoonan euron vajeesta on nyt kuitattu kolmannes veroja korottamalla ja kolmannes vuoden 2013 poikkeustoimenpiteillä.

Viimeinen kolmannes pitää vielä kattaa tulevilla säästötoimilla. Lisäksi yleinen taloustilanne on vielä heikko ja valtiolla on edelleen tarvetta tasapainottaa julkista taloutta.

– Talouden lopullinen oikaisu vaatii päättäjien, työnantajan sekä työntekijöiden tuloksellista ja toisiaan kunnioittavaa yhteistyötä myös jatkossa, kaupunginjohtaja painottaa.

Vuoden 2013 tilikauden ennakkotietojen mukaan lähestulkoon kaikki kaupungin yksiköt pysyivät budjetissaan. Peruskaupungin tulos oli kolme miljoonaa euroa alijäämäinen, mutta liikelaitosten ja rahastojen 6,4 miljoonan ylijäämät nostivat koko kaupungin tilikauden tulokseksi 3,4 miljoonaa, josta jää poistojen ja vähennysten jälkeen ylijäämäksi 2,6 miljoonaa euroa.

Valtion tekemä muutos verotilitysjärjestelmään toi Joensuulle ylimääräisen 2 miljoonan euron tulon. Kaupungin verotulot kasvoivat viime vuonna 5,3 prosenttia mikä on muuta Suomea (6,8%) vähemmän. Kaupungin ottama velka kasvoi 14 prosenttia, eli 1756 euroon asukasta kohden. Velan määrä on kuitenkin vielä paljon muuta maata (2553 e/asukas) pienempi.

Tilinpäätöksen 2013 ennakkotietoja (pdf)

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.