1326363117_299187150_1-Kuvia-aiheesta--Alkometri-Alcoscent-DA-7000

Espoon terveyskeskuksella ei ollut oikeutta puhalluttaa kaavamaisesti tapaturmapotilaita. Eduskunnan oikeusasiamies otti kantaa menettelyyn kantelun perusteella.

Espoossa on puhallutettu päivystyksen tapaturmapotilaita toista vuotta, mutta siihen ei ole pakotettu. Puhaltamisesta kieltäytyminen ei myöskään ole johtanut hoidosta poistamiseen.

Puhallutusta on perusteltu sillä, että päihtymyksen toteaminen voi vaikuttaa hoitoon, esimerkiksi kipulääkkeiden antamiseen ja jatkohoito-ohjeiden muistamiseen.

Espoossa puhalluttamisen on katsottu olevan verrattavissa yleistilan arviointiin, kuten pulssin mittaamiseen. Samalla potilaan kanssa voidaan keskustella alkoholinkäytöstä ja mahdollisesti ohjata jatkohoitoon.

Oikeusasiamiehen mukaan potilaalla on oikeus kieltäytyä puhaltamasta alkometriin eikä se saa johtaa potilaan hoitamatta jättämiseen.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.