574653

Opetusministeri Krista Kiuru

Opetusministeri Krista Kiuru on jakanut 60 miljoonaa euroa valtionavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen yhteensä 230 opetuksen järjestäjälle. Kyseessä on merkittävä panos koulutuksellisen tasa-arvon vahvistamiseen sekä oppimisen ja opetuksen mahdollisuuksien parantamiseen. Avustus on yli kaksinkertainen verrattuna edellisen hallituksen aikaan.

”Olen erittäin iloinen siitä, että taloudellisestikin tiukkoina aikoina kykenemme panostamaan näin merkittävästi koulujen toimintaedellytysten parantamiseen” ministeri Kiuru iloitsee.

”Opetusryhmien pienentämiseen suunnattu rahoitus on eduskunnalle annetun selvityksen mukaan vähentänyt merkittävästi ylisuurten opetusryhmien osuutta. Kohtuullisina pysyvät ryhmäkoot tukevat oppilaiden ja opettajien hyvinvointia, työrauhaa luokissa sekä mahdollistavat jokaisen oppilaan paremman huomioimisen koulutyössä” Kiuru jatkaa.

Opetuksen järjestäjä voi käyttää valtionavustusta opettajien palkkakustannuksiin, resurssiopettajien lisäämiseen eli opettajien samanaikaisopetuksen järjestämiseen luokassa, jakotunteihin tai ryhmien jakamiseen pysyvästi. Ensisijaisesti opettaja voidaan palkata yli 25 oppilaan ryhmiin. Hakemusten mukaan yli puolet rahoituksesta tullaan käyttämään resurssiopettajien palkkaukseen.

Rahoitus tulee palauttaa opetus- ja kulttuuriministeriöön, mikäli ryhmäkokoja on päätetty kasvattaa lukuvuonna 2014–2015 edelliseen vuoteen verrattuna. Jos opettajien lomautus kohdistuu opetukselliseen aikaan ja ryhmät suurenevat tulee saatu rahoitus tältä ajalta palauttaa.

Rahoitus on käytettävissä vuosina 2014–2015. Opetuksen järjestäjät raportoivat rahan käytöstä keväällä tammikuussa 2016.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.