ELY-keskus toteaa ranta-asemakaavaluonnoksesta antamassaan lausunnossa, että suunniteltu kaavaratkaisu ei toteuteta maakuntakaavaa ympäristöarvot huomioivalla tavalla. ELY-keskus pitää Valkeajärven aluetta maisemallisesti ja geologisesti erityisen merkittävänä Pohjois-Karjalassa. Alue koostuu poikkeuksellisen arvokkaista erämaalampien ja -järvien sekä niitä yhdistävien vanhojen metsien kokonaisuudesta, josta merkittävä osa on Natura-aluetta. ELY-keskus pitää tärkeänä, että alueen erämainen luonne turvataan ja että alueen ainutlaatuiset luonto-olosuhteet huomioidaan.

Kaavaluonnokseen on osoitettu 103 rakennuspaikkaa, joista 33 on esitetty jätettäväksi rakentamisen ulkopuolelle valtion toimesta korvattavaksi. ELY-keskus pitää sekä kaavaan osoitettujen rakennuspaikkojen määrää että korvattavaksi osoitettujen rakennuspaikkojen määrää ylimitoitettuna.

ELY-keskus sanoo lausunnossaan käsittelevänsä korvauskysymykset uudelleen, kun rakennuspaikkojen määrää on vähennetty ja rakennusoikeuden siirrot on tutkittu uudelleen. Samalla Natura-aluetta koskevaa tarkastelua on laajennettava.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.