448715-tir-ciezarowka

Poliisihallituksen poliisiylitarkastaja Risto Lammi toteaa, että Suomen poliisin toteuttama Euroopan liikennepoliisiverkoston (www.tispol.org) raskaan liikenteen valvontajakso (10.–16.2.2014) toteutui määrällisesti ja laadullisesti erinomaisen hyvin. Valvontaviikko toteutettiin Poliisihallituksen ohjeistuksen mukaisesti kaikissa 11:ssa poliisilaitoksessa. Euroopan laajuisesti samaan aikaan toteutettavilla TISPOL-operaatioilla edistetään EU:n asettamien liikenneturvallisuustavoitteiden toteutumista.

Valvontaviikon aikana poliisi tarkasti Suomessa yhteensä 2405 raskaan liikenteen ajoneuvoa, joista 357 oli ulkomaalaisia. Tarkastusten kokonaismäärä oli 34 % korkeampi kuin vuoden 2013 helmikuussa toteutetun vastaavan operaation yhteydessä. Valitettavasti myös paljastettujen rikkomusten määrä oli pääosin noususuunnassa. Positiivisena poikkeuksena tästä oli kuorman varmistamiseen liittyvissä rikkomusten määrässä nähty 20 % laskusuunta. Silti puutteellisesta kuorman kiinnittämisestä jouduttiin kirjaamaan 40 seuraamusta.

Rattijuoppoja paljastui kuusi kappaletta, mitä voidaan pitää kuutena liikaa. Ajopiirturirikkomuksia sekä ajo- ja lepoaikarikkomuksia kirjattiin yhteensä 377 kuljettajalle ja ajopiirtureiden manipulointeja paljastettiin reilut 20 kappaletta. Viimeksi mainitulla teolla osoitetaan tarkoitushakuista piittaamattomuutta liikenneturvallisuutta, ajo- ja lepoaikasäännöksiä sekä kuljetusalan yhteisiä pelisääntöjä kohtaan. Huolestuttavaa on, että ajopiirtureiden manipuloinnit ovat olleet vastaavien operaatioiden aikana todettujen tulosten mukaan kasvusuunnassa viimeisten vuosien aikana.

Raskas liikenne on yksi poliisin liikennevalvonnan painopistealueista ja valvontaa kohdistetaan lähtökohtaisesti liikenneturvallisuuteen liittyviin riskeihin. Samassa yhteydessä havainnoidaan ja puututaan myös muuhun tiestöllä ilmenevään rikollisuuteen, jolloin puhutaan ns. Road Policing toimintamallista. Yksi osa tätä on poliisin suorittama kuljetusalan harmaan talouden torjunta (esim. luvaton liikennöinti, kuititon kauppa, ALV-velvoitteiden laiminlyönti).

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.