Lääketieteelliseen tutkimukseen osallistuva henkilö voi peruuttaa suostumuksensa tutkimukseen.

Oikeusasiamies Petri Jääskeläisen kannanoton mukaan tutkimustietoja ei saa enää käsitellä, jos osallistuja niin haluaa. Kannanottoa oli pyytänyt HUS.

Lääketieteellinen tutkimuseettisen toimikunta oli aiemmin linjannut, että tutkijalla on oikeus edelleen käsitellä tutkittavan henkilötietoja, vaikka tämä olisi peruuttanut suostumuksensa kliiniseen lääketutkimukseen.

Myös sosiaali- ja terveysministeriön mielestä henkilötietojen avulla aikaansaatuja tutkimustuloksia ja aineistoja voidaan edelleen hyödyntää. Lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus Fimea oli samoilla linjoilla ja viittasi tutkimuslakiin.

Oikeusasiamies ratkaisi kuitenkin asian sitä tiukemman henkilötietolain tulkinnan mukaisesti.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.