Rödskog 12.09 3

Rödskogs skolan 

Espoon seudun ympäristöterveys on tehnyt Röylässä sijaitsevaan Rödskogs skolan opetustiloihin terveydensuojelulain (763/1994) mukaisen tarkastuksen 11.2.2014. Tiloissa havaittiin homevaurioihin viittaavaa hajua, useita kosteusvauriojälkiä sekä aistinvaraisesti havaittavia kosteita rakenteita. Ilmanvaihto todettiin myös varsin puutteelliseksi.

Havaittujen puutteiden johdosta todetaan, että rakennusta ei tulisi käyttää opetukseen ennen kuin terveydelle haitalliset tekijät on poistettu. Rakennus ei täytä terveydensuojelulain vaatimuksia, ja näin ollen opetus on siirrettävä tiloista muualle.

Koulussa on luokat 1-4 ja siellä on 38 oppilasta. Koulu on rakennettu vuonna 1917 ja lisärakennus vuonna 1958. Ympäristöterveyden toimenpidekehotuksen vuoksi opetusta ei voi jatkaa nykyisissä tiloissa, ja oppilaat siirtyvät Espoon keskuksessa sijaitsevaan Lagstads skolaan viimeistään viikolla 10.

Tarkoitteena on, että muutokset oppilaille ovat mahdollisimman vähäisiä ja luokat säilyvät ennallaan. Ruotsinkielinen opetustoimi selvittää tarvetta oppilaiden taksikuljetukseen ja muihin toimenpiteisiin.

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus vanhemmille ja koulun henkilöstölle järjestetään tiistaina 25.2. klo 18 –19.30 Rödskogs skolassa. Tilaisuuteen osallistuvat utbildningsdirektör Barbro Högström sivistystoimen svenska rum -tulosyksiköstä sekä kaupungin Tilakeskus-liikelaitoksesta toimitusjohtaja Carl Slätis ja sisäilma-asiantuntija Julia Debbarh.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.