niemi_laine_paivi_latauskuva

Ammattiliitto JHL:n toimialajohtaja Päivi Niemi-Laine

Ammattiliitto JHL:n toimialajohtaja Päivi Niemi-Laine pitää tervetulleena sitä, että perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen on annettu lisää rahaa. Opetusministeriö kertoi torstaina, että ministeri Krista Kiuru on jakanut tähän tarkoitukseen 60 miljoonaa euroa valtionavustusta yhteensä 230 opetuksen järjestäjälle. Avustus on nyt yli kaksinkertainen verrattuna edellisen hallituksen aikaan.

Tämä on hyvä saavutus niukan talouden aikoina, Niemi-Laine kiittää.

– Se helpottaa ryhmien toimintaa. Mutta oppilaiden hyvinvointi ja opetuksen kokonaislaatu ei parane yksin luokkia pienentämällä. Siihen tarvitaan koulunkäynninohjaajien panosta.

Niemi-Laine on huolissaan siitä, että kunnat saattavat käyttää tätä erityisavustusta vahingollisella tavalla. Ajatellaan, että koska rahan avulla voidaan pienentää ryhmiä, niin koulujen ohjaaja- ja avustajapalveluja tarvitaan vähemmän. Leikataan siis niistä. Lisäksi monet kunnat suunnittelevat jo muutenkin ohjaajien määrä vähentämistä.

– Näin ei pidä tehdä. Sekä oppilaat että opettajat hyötyvät siitä, että luokassa työskentelee opettajan työparina moniammatillinen osaaja.
– Ohjaajan rooli toisena aikuisena luokkayhteisössä on hyvin keskeinen. Luokkakoon pienentäminen muutamalla lapsella ei kuittaa sitä hyötyä, minkä koulunkäynninohjaaja tuo omalla työllään.

Opetuksen järjestäjä voi käyttää valtionavustusta opettajien palkkakustannuksiin, resurssiopettajien lisäämiseen eli opettajien samanaikaisopetuksen järjestämiseen luokassa, jakotunteihin tai ryhmien jakamiseen pysyvästi.
– Tätä rahaa pitäisi voida käyttää myös koulunkäynninohjaajien palkkakustannuksiin. JHL ehdottaakin ministeriölle, että tämä mahdollisuus lisätään perusteisiin.

Toimiakseen täysipainoisena ja turvallisena oppimisympäristönä luokkayhteisö tarvitsee sekä opettajaa että koulunkäynninohjaajaa, Niemi-Laine kiteyttää. Jos luokassa on kaksi opettajaa, he molemmat panostavat työssään oppimiseen. Jos opettajan rinnalla työskentelee koulunkäynninohjaaja, tulee mukaan lasten tarpeiden monipuolinen huomioon ottaminen.

–  Koulunkäynninohjaajat tuntevat lasten ja nuorten ongelmia. He tunnistavat niitä ja tarttuvat niihin ajoissa, jotta lapsi tai nuori ei opetuksessa syrjäytyisi.
– Kysymys ei siis ole vain oppimisesta luokkayhteisöissä, vaan oppilaan elämän monista tapahtumista, joilla voi olla vaikutusta oppimiseen.

Niemi-Laine kannustaa kuntia kokoaikaistamaan ja vakinaistamaan koulunkäynninohjaajien työsuhteita. Lisäksi ammattinimike tulisi yhtenäistää läpi maan. Yhä monin paikoin käytössä oleva koulunkäyntiavustajan nimike vanhentui vuonna 2011, kun käyttöön otettiin uudistetut koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnon perusteet. Koulunkäynninohjaajien uusi nimike kuvaa alaa ja työn sisältöä paremmin, ja se onkin jo käytössä liki kolmanneksessa Suomen kunnista.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.