Krista Kiuru - Google-haku - Google Chrome_2014-02-21_14-00-49

Opetusministeri Krista Kiuru

Opetusministeri Krista Kiuru tuomitsee kuntien viimeaikaiset opettajien lomautukset. OAJ:n mukaan jo kahdeksan kuntaa on lomauttanut opettajia tänä vuonna. 

– Lomautuksen tulisi aina olla vihoviimeinen ratkaisu. Mikäli lomautuksiin kuitenkin pakottavista syistä joudutaan, opetuksen saatavuus on varmistettava muulla tavalla. Oppilaalla on oikeus saada jokaisena koulun työpäivänä opetussuunnitelman mukaista opetusta sekä oppilaanohjausta. Lomauttaminen voi vaarantaa oppilaiden oikeuden saada perusopetuslain edellyttämää opetusta ja ohjausta ja tämä ei ole hyväksyttävää, hän sanoi.

– Vaikka opettajien kuten muidenkaan kunnan virkamiesten lomauttamista ei sinänsä ole kielletty, lomautus ei saa vaikuttaa opetuksen järjestäjän velvollisuuksiin turvata oppilaiden oikeuksia koulun jokaisena työpäivänä. Opetusta on lomautuksista huolimatta annettava määrältään ja laadultaan lainsäädännön ja määräysten edellyttämällä tavalla. Lomautukset eivät myöskään saa vaikuttaa oppilaan oikeuteen saada erityisopetusta, tukiopetusta ja muita perusopetuslain mukaisia palveluja. Lapsilla on lainmukainen oikeus opetukseen koulupäivinä, ja jos tämä oikeus vaarantuu, kunta voi rikkoa lakia, ministeri korostaa.

Ministeri Kiuru muistutti myös, että kunnille avustuksina annettua rahaa voidaan periä takaisin, jos lomautuksiin joudutaan.

– Opetus- ja kulttuuriministeriö on jakanut 60 miljoonaa perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen. Mikäli avustusta saanut kunta lomauttaa opetushenkilökuntaa, tulee rahoitus palauttaa opetus- ja kulttuuriministeriöön siltä osin kun lomautuksen vaikutukset kohdistuvat ryhmäkokorahaa käyttävään ryhmän toimintaan, hän sanoo.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.