357px-Turku.vaakuna.svg

Osana talouden tasapainottamista ehdotetaan yt-neuvottelujen aloittamista

Turun kaupunki jatkaa kaupunginvaltuuston viime vuoden kesäkuussa hyväksymää uudistamisohjelmaa tarkentamalla ja syventämällä jo päätettyjä toimenpiteitä. Valtionosuusleikkaukset pienentävät kaupungin tuloja niin paljon, että myös merkittäviä uusia sopeuttamistoimia on aloitettava.

Maanantaina 24.2. kokoontuvalle kaupunginhallitukselle esitetään sopeuttamistarpeen vahvistamista talouden tasapainottamiseksi. Tavoitteena on laskea nykytasosta vuotuisia käyttötalousmenoja 75 miljoonaa euroa vuoteen 2017 mennessä.  Sopeuttamiskeinoina ovat toiminnan uudistaminen ja palvelujen tarkistaminen. Kaupungin kustannusrakenteessa toiminnan sopeuttaminen tarkoittaa myös vähennystä henkilökuluihin.

Säästötavoitteiden vahvistamisen jälkeen henkilöstöjärjestöille tullaan esittelemään neuvottelukutsu yt-menettelyn käynnistämiseksi.

Uudistamisohjelmalla pyritään kaupungin toimintojen uudistamiseen ja pysyvään talouden tasapainoon. Uudistamisohjelmalla toteutetaan normaalia taloussuunnittelua tarkempaa ja konkreettisiin toimintoihin menevää muutosta. Uudistamisohjelman tavoitteena on arvioida kriittisesti nykyiset toimintatavat; arvioimme onko kaikkea nykyistä tekemistä jatkettava ja toisaalta voidaanko palveluita tuottaa tehokkaammin. Yhtäkään kaupungin toimintoa ei ole vapautettu tältä velvoitteelta. Suunnitelmallisella uudistamisella pyritään ehkäisemään hallitsematonta menojen leikkaamista, johon ilman tehokkaita toimia voidaan päätyä.

Tavoitteena on saada talous pysyvästi tasapainotettua palveluita olennaisesti heikentämättä. Samanaikaisesti Turku pyrkii ylläpitämään kaupungin kasvun kannalta merkittäviä investointeja sekä tukemaan kasvua ja työllisyyttä.

– Tarve talouden voimakkaalle sopeuttamiselle on seurausta ennen kaikkea valtion jo päättämistä valtionosuusleikkauksista ja valtionosuusuudistuksen Turulle tuomasta merkittävästä tulovähennyksestä, sekä pitkään jatkuneesta talouden taantumasta, Turun kaupunginjohtaja Aleksi Randell luettelee.

Turussa on viime vuodet tehty merkittäviä rakenteellisia muutoksia, uudistettu kaupungin toimintamallia sekä valmisteltu strategian uudistamista. Strategian valmisteluun kytkeytyvä uudistamisohjelma konkretisoi tarvittavia toimenpiteitä ja kytkee se suoraan taloudellisiin tavoitteisiin.

Valtuuston kesäkuussa 2013 hyväksymä uudistamisohjelma sisältää 128 toimenpidettä, joiden laskennallinen 18 miljoonan euron suuruinen taloudellista tilannetta parantava vaikutus on sisällytetty voimassa olevaan taloussuunnitelmaan. Edelleen joulukuussa 2013 tehty veronkorotuspäätös sisältyy jo taloussuunnitelmaan, sen arvioidaan tuovan lisätuloja 21 miljoonan euron verran.

Hyväksyessään vuoden 2014 taloussuunnitelman Turun kaupunginvaltuusto on jo hyväksynyt noin 50 miljoonan euron kohdentamattomat sopeuttamistarpeet. Uudistamisohjelmaa jatkamalla piti alun perin löytää konkreettiset kohteet ja uusia toimenpiteitä, joilla tavoite saavutettaisiin vuosien 2015 – 2016 aikana.

Lisää sopeuttamistarvetta on syntynyt valtionosuusuudistuksesta sekä valtionosuusleikkauksesta, jotka leikannevat Turulta noin 37 miljoonaa euroa vuosina 2015 – 2016.  Valtionosuusuudistus on lähes kaksinkertaistanut talouden tasapainottamistarpeen talousarvion hyväksymisajankohtaan verrattuna. Tämä aiheuttaa tarpeen etsiä nopeammin myös lyhyen aikavälin menovähennyksiä.

Heikennystä vuoteen 2016 päättyvään taloussuunnitelmaan nähden on verotulojen positiivisesta ennusteesta huolimatta kaikkiaan siis 75 miljoonaa euroa. Jotta menojen vähennys voisi toteutua jo vuoden 2015 alusta lukien, tulee jo kuluvan vuoden menokehystä supistaa 5 – 10 miljoonaa euroa ja vastaavasti tulee vielä vähentää investointeja

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.