Palola_mediakuva5

STTK:n puheenjohtaja Antti Palola Valokuvaaja: Liisa Valonen

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK patistaa kehysriiheen valmistuvaa maan hallitusta panostamaan työllisyyden tukemiseen.

–  Työllisyyden tukemiseksi sopeuttamistoimia tulee jaksottaa useammalle vuodelle. Välitöntä sopeuttamistarvetta voidaan myös vähentää toteuttamalla suunnitellut rakenteelliset uudistukset, STTK:n puheenjohtaja Antti Palola korostaa.

–  Jos annamme työttömyyden kasvaa voimakkaasti, se lisää merkittävästi pitkän aikavälin kustannuksia, estää talouden toipumista sekä asettaa kohtuuttoman taakan työttömien ja heidän perheidensä harteille, Palola jatkaa.

STTK:n katsoo, että sopeuttamistoimien ja pitkän ajan rakenteellisten uudistusten lisäksi Suomeen tarvitaan myös kasvua tukeva elinkeinopoliittinen strategia.

– Talouskasvua ei synny pelkästään nykyisiä menoja ja palveluja leikkaamalla. Tarvitaan selkeä elinkeinopoliittinen strategia ja panostuksia teollisuuteen, jotta saamme talouskasvua ja sitä kautta työllisyysastetta korkeammaksi, Palola muistuttaa.

STTK:n mielestä verotuksen rakennetta pitää kehittää työntekoa kannustavaksi. Verotulojen lisäämiseksi veropohjaa tulisi laajentaa niin välittömässä kuin välillisessäkin verotuksessa. Verotukia tulee arvioida niistä saatavaan hyötyyn nähden.

–  Nykytilanteessa tuloverotuksen kokonaismäärää ei ole mahdollista keventää, mutta eri verovähennysten poistamisen vastapainoksi etenkin pienituloisten verotusta voisi hieman helpottaa. Tämä kannustaisi työntekoon ja tukisi osaltaan kotimarkkinoiden kysyntää. Lisää verotuloja valtion kassaan voi hakea esimerkiksi kiinteistö- ja pääomaveroja nostamalla.

Palkansaajat ovat kantaneet oman vastuunsa talouden kääntämiseksi kasvuun

STTK muistuttaa palkansaajien olleen mukana sopimassa maltillisesta palkkaratkaisusta sekä sitoutuneen työurien pidentämiseen.

– Palkansaajajärjestöt olivat mukana sopimassa työurien pidentämisestä jo keväällä 2012 ja ovat sitoutuneet työurien pidentämiseen myös tämän vuoden eläkeuudistuksessa. Suomalaisten palkansaajien palkkamalttia on kehuttu useissakin kansainvälisissä raporteissa. Olemme kantaneet oman vastuumme talouden kääntämiseksi kasvuun ja tulemme tekemään niin jatkossakin. Poliittisten päättäjien tulee nyt tehdä osansa, Palola painottaa.

Lue myös:
STTK:n tavoitteet valtiontalouden kehyksiin vuosille 2015-2018 

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.