Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on linjannut, että perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen käytetyt avustukset voidaan periä takaisin kunnalta siltä osin, kun lomautuksen vaikutukset kohdistuvat ryhmäkokorahaa käyttävän ryhmän toimintaan. KT Kuntatyönantajien mukaan linjaus johtaa siihen, että kunnat asetetaan hyvin vaikeaan tilanteeseen niiden etsiessä keinoja taloutensa sopeuttamiseen. Tämä myös eriarvoistaa kuntien henkilöstöä. Opettajia ei voi yhtenä henkilöstöryhmänä rajata lomautusten ulkopuolelle.

KT pitää tässä tilanteessa hyvin tärkeänä, että OKM pyrkisi tuen rajoittamisen sijaan edesauttamaan hallituksen rakennepoliittisen ohjelman hengessä kuntien rakenteellisia muutoksia. Nyt ministeriö sen sijaan pyrkii estämään lomautuksia yhden henkilöstöryhmän osalta. Lomautusten ja perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen liittyvän rahoituksen kytkeminen toisiinsa on ongelmallista myös henkilöstön yhdenvertaisen kohtelun kannalta.

Kunnat ovat viime vuosina pienentäneet perusopetuksen ryhmäkokoja valtionavuista riippumatta, kun siihen on ollut taloudellisia edellytyksiä. Kunnissa on nyt herännyt epäilyjä siitä, kannattaako avustusta hakea, sillä se estää käytännössä vähäisetkin ryhmäkokojen suurentamiset. Avustus vaikeuttaa opetuksen pitkäjänteistä suunnittelua, koska seuraavan vuoden avustuksen ehdoista ei ole tietoa.

KT Kuntatyönantajat on pyrkinyt monin tavoin edistämään paikallista sopimista saamatta henkilöstöjärjestöiltä siihen vastakaikua. Opettajien lomautukset ovat seurausta siitä, OAJ kieltäytyy hyväksymästä paikallisia sopimuksia ja muita säästökeinoja, joilla vältettäisiin lomautukset.

Kuntien valtionosuusleikkaukset ja vähenevät verotulot pakottavat kunnat hakemaan säästöjä. Kun työntekijäjärjestöt eivät halua sopia säästöistä, kuntien on pakko turvautua lomautuksiin.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.