475832_208183475950625_688840752_o

Kuvaoikeudet: Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet tänään. Talouden tasapainotusta esitetään toteutettavaksi ilman irtisanomisia ja osa-aikaistuksia. Yli puolet henkilöstöstä, noin 2 500 henkilöä, esitetään lomautettavaksi. Potilaiden palvelut turvataan mahdollisista lomautuksista huolimatta. Hallitus päättää lomautusten käyttämisestä ylimääräisessä kokouksessaan 27. helmikuuta.

– Neuvottelujen ilmapiiri oli hyvä. Työnantaja on ottanut huomioon monia järjestöjen muutosehdotuksia. Erikoissairaanhoidon ylityspaineita vähennetään tänä vuonna lomautusten ja muiden säästöjen avulla noin 4 miljoonaa euroa. Peruspalvelukeskus Aava toteuttaa 0,4 miljoonan euron säästöt ilman lomautuksia, kuntayhtymän johtaja Jouni Mutanen kertoo.

Jos hallitus hyväksyy esityksen, lomautukset koskevat erikoissairaanhoidon, tukipalveluiden ja yhtymähallinnon henkilöstöä. Lomautusten ulkopuolelle jäävät päivystyksen, ensihoidon, Akuutti24:n ja päivystysosaston henkilöstö, myös niiden tukipalveluhenkilöstö sekä hengityshalvauspotilaiden kotirinki ja radiologit. Lisäksi ympäristöterveyskeskus säästää ilman lomautuksia.

Keskussairaalan lomautukset keskitetään pääsääntöisesti kahteen jaksoon: keväällä huhti-toukokuulle ja syksyllä syys-joulukuulle. Pituudeltaan ne yksittäisen työntekijän kohdalla ovat joko kolme, seitsemän tai enintään 14 päivää. Laajennettua johtoryhmää on lisäksi suositeltu pitämään viisi palkatonta sopeutusvapaapäivää.

Potilaiden hoito turvataan

– Lomautukset on suunniteltu niin, että potilaiden erikoissairaanhoidon tutkimuksen ja hoidon tarve ei vaarannu. Poliklinikoiden ensikäynti- ja hoitojonot ovat lyhentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 20 – 30 prosenttia. Erikoisaloittain jonoissa on jonkin verran vaihtelua. Päijäthämäläiset saavat siis lomautustenkin aikana hoitoa tutusta keskussairaalasta, hoitotakuun mukaisesti, tähdentää keskussairaalan johtaja Martti Talja.

Entistä tiiviimpi yhteistyö auttaa takaamaan potilaiden hoidon saannin.
– Erikoissairaanhoidon lääkärit ja muut asiantuntijat tulevat tukemaan perusterveydenhuoltoa entistä enemmän myös seuraavina vuosina, Talja kuvaa.

Aavassa kohti palveluasumista

Tänä vuonna Peruspalvelukeskus säästää 0,4 miljoonaa euroa kertaluonteisilla toimenpiteillä.

Kunnat edellyttävät Aavalta lisäksi noin 1,5 miljoonan euron suuruisten pysyvien säästöjen toteuttamista tänä ja ensi vuonna.

– Nastolan, Iitin, Hartolan ja Orimattilan terveysasemien pitkäaikaishoidon vuodeosastopaikkoja vähennetään yhteensä 50-60. Tarkastelemme määräaikaisen henkilöstön vähentämistä, hyödynnämme luonnollista poistumaa ja siirrämme henkilöstöä toisiin tehtäviin. Valmistelua jatketaan yhteistyössä henkilöstön ja kuntien kanssa. Henkilöstösiirtojen toteuttamista helpottaa se, että alueella tarvitaan koko ajan lisää tehostettua palveluasumista, kertoo Peruspalvelukeskus Aavan johtaja Sirkka-Liisa Pylväs.

Erikoissairaanhoito säästää uudistamalla toimintaa

Erikoissairaanhoidossa pitkävaikutteisia säästöjä haetaan monin keinoin.  Korva-, nenä- ja kurkkutautien (KNK) osasto suljetaan 1. maaliskuuta alkaen. Toinen suurempi pitempivaikutteisesti säästöjä tuova hanke liittyy keskussairaalan päivystysosastotoiminnan laajentamiseen ja päiväosastotoiminnan lisäämiseen. Muita kärkihankkeita, joilla haetaan säästöjä tai aikaisempaa maltillisempaa menojen kasvua vuosina 2014 – 2016, ovat:

  • paperiton toimintamalli ja potilasarkisto
  • sairauskertomusten tuottamisen automatisointi puheentunnistustekniikan avulla
  • laboratoriokeskuksen taloudellisten tavoitteiden toteutumisen varmistaminen
  • keskitetyt ja sähköistetyt potilaiden asiointi-, ajanvaraus- ja ilmoittautumistoiminnat
  • mahdollisen ICT-palvelujen ulkoistuksen selvittäminen

Kaikkiaan pitkävaikutteisilla toimilla arvioidaan saatavan 6 miljoonan euron pysyvät säästöt vuoden 2016 loppuun mennessä.

Yhtymä käynnisti yhteistoimintaneuvottelut 3. joulukuuta. Taustalla oli yhtymän tiukka talous.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.