EKG - Google-haku - Google Chrome_2014-02-25_21-30-27

Vaasan sairaanhoitopiirin valtuusto päätti sydänkirurgian jatkamisesta kahden tunnin vilkkaan keskustelun ja äänestyksen jälkeen. Sairaanhoitopiirin hallitus oli esittänyt sydänkirurgisen toiminnan lopettamista helmikuun loppuun mennessä, mutta valtuuston enemmistö kannatti vastaehdotusta, jonka mukaan sydänkirurgiaa jatketaan.

Esitys sydänkirurgian jatkamisesta sai 117,3 ääntä hallituksen esityksen 34,7 ääntä vastaan. Sairaanhoitopiirin budjetti täytyy nyt muuttaa valtuuston uuden päätöksen mukaan. Sydänkirurgian toiminnan jatkaminen vaatii 3,61 miljoonaa euroa lisämäärärahaa budjettiin. Ostopalveluista voidaan vähentää 1,5 miljoonaa euroa, joka olisi ollut hinta sydänkirurgisten potilaiden leikkaamisesta yliopistosairaalassa. Lisämäärärahaa tarvitaan siis yhteensä 2,11 miljoonaa euroa, joka valtuustossa voittaneen esityksen mukaan otetaan budjetoidusta ylijäämästä, joka oli aikaisemmin päätetty käyttää sairaanhoitopiirin lainojen lyhentämiseen. Perjantaina 28.2. kokoontuva hallitus toimeenpanee valtuuston päätöksen. Kuntien säästövaatimukset pysyvät siis ennallaan, mutta sydänkirurgian jatkumisen takia kaikkia suunniteltuja rakennemuutoksia ei voida toteuttaa.

Aluehallintovirasto antoi lisäaikaa selvityksen tekemiseen

Aluehallintovirasto ilmoitti marraskuun lopussa, että se aikoo valvovana viranomaisena selvittää Vaasan keskussairaalan sydänkirurgista toimintaa, jos valtuusto päättää edelleen jatkaa sitä. Sydänleikkauksia tekevässä yksikössä päivittäisestä toiminnasta vastaava lääkäri on paikalla vain noin viikon kuukaudessa, jolloin hän on päivystysvastuussa ympäri vuorokauden. Aluehallintovirasto lausunnossa 13.12.2013 todetaan, että tämä ei ole lähtökohtaisesti riittävää potilasturvallisuuden kannalta. Tämän takia aluehallintovirasto on ottanut asian käsiteltäväksi valvonta-asiana, ja pyytänyt selvitystä 28.2.2014 mennessä. Sairaanhoitopiirin johto on pyytänyt lisäaikaa, jotta hallitus ehtii kokoontua ja toimeenpanna valtuuston päätöksen ja päättää sydänkirurgian jatkon toteuttamisesta. Lisäaikaa on saatu 16.3. saakka, jolloin selvitys on toimitettava aluehallintovirastoon.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.