500px-Kouvola.vaakuna.2009.svg

Tuberkuloosiin sairastuneen kanssa läheisissä tekemisissä olleet Tornionmäen koulun opettajat, oppilaat, ja heidän perheensä on tutkittu, eikä kenelläkään ole todettu tartuttavaa keuhkotuberkuloosia. 

Tornionmäen alakoulun oppilaalla todettiin tartuttava keuhkotuberkuloosi 29.1.2014. Tuberkuloosille altistuneet luokat ja oppilaat sekä harrastusryhmät ovat tiedossa ja heidän vanhemmilleen ja huoltajilleen lähetettiin tiedote tutkimusten järjestämisestä. Asiasta tiedotettiin myös koulun muita oppilaita ja heidän vanhempiaan sekä koulun henkilökuntaa. 24.2.2014 THL ilmoitti, että kysymyksessä on MDR-tuberkuloosi -tautitapaus, joita tavataan Suomessa keskimäärin yksi vuodessa. MDR-tuberkuloosi paranee huonosti tavanomaisella lääkehoidolla.

Tartuntatautilaki edellyttää epäiltyjen tartuntojen selvittämistä, jotta tuberkuloosin leviäminen voidaan tehokkaasti estää. Jos koulussa todetaan tartuntavaarallinen tuberkuloositapaus, perusterveydenhuollon tartuntataudeista vastaava lääkäri ja erikoissairaanhoito tekevät jäljityksen yhteistyössä erillisen suunnitelman mukaisesti. Tässä tapauksessa näihin toimenpiteisiin ryhdyttiin yhteistyössä kouluterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja työterveyshuollon kanssa.

Oppilaan kanssa läheisissä tekemisissä olleet perheenjäsenet, koululaiset ja opettajat (kaikkiaan 90 henkilöä) on tutkittu, eikä kenelläkään ole todettu tartuttavaa keuhkotuberkuloosia. Kolme koululaista on tarkastuksen perusteella edelleen ohjattu lisäselvityksiin Pohjois-Kymen sairaalan lastentautien poliklinikalle. Koulun toiminta jatkuu normaalisti ja tutkittujen terveydentilan seurantaa jatketaan. Seurannan sisällöstä päätetään yhteistyössä terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen sekä sairaanhoitopiirin infektiolääkärin kanssa lopullisten bakteriologisten tutkimusten valmistuttua.

Tuberkuloositartunta tapahtuu keuhkotuberkuloosia sairastavan potilaan yskiessä. Tartunta voi tapahtua, kun oleskellaan pitkään tai toistuvasti samassa tilassa hengitystietuberkuloosia sairastavan henkilön kanssa. Tartunnan vaara on suurin sairastuneen kanssa samassa taloudessa asuvilla henkilöillä tai muilla pitempään hänen kanssaan samassa tilassa oleskelevilla. Lyhytkestoiseen tapaamiseen tai yhdessäoloon ulkoilmassa ei liity merkittävää tartuntavaaraa.

Kolmannes samassa taloudessa sairastuneen kanssa asuvista saa tartunnan, mutta heistä vain joka kymmenes sairastuu tuberkuloosiin myöhemmin elämänsä aikana. Puolet sairastuneista sairastuu tartuttavaan taudinmuotoon. Suurin osa (90 %) tartunnan saaneista henkilöistä ei koskaan itse sairastu tuberkuloosiin tai levitä sitä.

Lisätietoja tuberkuloosista:
www.filha.fi/suomi/julkaisut/tuberkuloosi
www.thl.fi/fi_FI/web/infektiotaudit-fi/tuberkuloosi

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.