Ylitalo Jaana

Palvelualojen ammattiliitto PAMin 1. varapuheenjohtaja Jaana Ylitalo

Palvelualojen ammattiliitto PAMin 1. varapuheenjohtaja Jaana Ylitalo varoittaa kahden tason työmarkkinoista. Hän pelkää, että maahanmuuttajat joutuvat palkkojen ja työehtojen polkemisella hyväksikäytetyksi työreserviksi. Ylitalo ottaa kantaa aiheeseen keskiviikkona 26.2. Kuopiossa.

Euroopan kriminaalipolitiikan instituutin mukaan ulkomaalaisten työntekijöiden hyväksikäyttö on Suomessa yhä yleisempää.  PAMin Töissä Suomessa –kyselyn mukaan maahanmuuttajataustaisista jäsenistä noin kolmannes on kohdannut työnantajan kielteiseen asenteeseen tai palkanmaksuun liittyviä ongelmia.

– Tutkimukset kertovat karulla tavalla maahanmuuttajien vaikeuksista, vaikkakin ne antavat todellisuutta ruusuisemman kuvan. Heikoimmassa asemassa olevat maahanmuuttajat ovat harvemmin liiton jäseniä tai yleensä tutkimusten piirissä, toteaa Ylitalo.

Maahanmuuton lisääntyessä on vaarana syntyä kahden tason työmarkkinat, joissa maahanmuuttajat ovat automaattisesti kantaväestöä huonommassa asemassa. Ylitalo vastustaa ehdottomasti tämän kaltaista kehitystä ja pitää kehitystä koko työmarkkinajärjestelmää rapauttavana.

– Sosiaalista dumppausta suoraan lakeja ja työehtosopimuksia rikkomalla tai epäsuorasti esimerkiksi näennäisen- tai pakkoyrittäjyyden kautta tai työnvälitysfirmoja käyttäen ei pidä hyväksyä missään olosuhteissa. Tämä on sekä dumppauksen kohteeksi joutuvan maahanmuuttajan että koko yhteiskunnan kannalta kestämätön kehitys, korostaa Ylitalo.

Alipalkkauksen kriminalisointi olisi toimiva tapa kitkeä Ylitalon mielestä myös maahanmuuttajien työperäistä hyväksikäyttöä.

– Tällä hetkellä määräaikaisella työluvalla työskentelevä työntekijä voi joutua jopa karkotetuksi maasta alipalkkauksen seurauksena, sillä riittävä toimeentulo on oleskeluluvan peruste.

Ulkomaalaisten työttömyysaste on yli 30 prosenttia, kun se kantaväestöllä on 8,5 prosenttia. Ylitalon näkee, että Suomessa asuvat maahanmuuttajat luovat käyttämättömän työvoimareservin.

– Suomessa olevat työttömät maahanmuuttajat tulisi työllistää ennen kuin rekrytoidaan Suomen ulkopuolista työvoimaa, varsinkin EU:n ja ETA:n ulkopuolelta. Tämä on oikein sekä työllisyyden että inhimillisyyden kannalta. Tästä syystä työvoiman saatavuusharkinta on säilytettävä, toteaa Ylitalo.

Sen sijaan Ylitalo olisi muilta osin valmis tarkastelemaan työlupakäytäntöä kriittisesti.

– Nykyinen lähtökohtaisesti vuoden pituinen ja yhteen toimialaan sidottu työperäinen oleskelulupa on omiaan luomaan erittäin epätoivottua riippuvuussuhdetta työnantajan ja rekrytoidun työntekijän välillä. Jos työntekijä menettää työpaikkansa, voi edessä olla pahimmillaan karkotus kotimaahan, sanoo Ylitalo.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.