istunto-552-275403060

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta käsittelivät kokouksessaan keskiviikkona 26. helmikuuta 2014 Suomen osallistumista EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon Keski-Afrikan tasavallassa (EUFOR RCA). Operaation tarkoituksena on osallistuminen siviiliväestön suojeluun, humanitaarisen avun perillepääsyn tukemiseen sekä olosuhteiden vakiinnuttamiseen. Sen tehtävänä on myös tukea Afrikan unionin käynnistämän operaation täyden toimintakyvyn saavuttamista.

Suomi on aiemman linjauksen mukaisesti lähettänyt EUFOR RCA -operaation esikuntaan neljä esikuntaupseeria. Tämän lisäksi on selvitetty mahdollisuuksia osallistua EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon. Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan linjauksen mukaan Suomi valmistautuu osallistumaan EUFOR RCA -operaatioon enintään 30 sotilaalla 6 kuukauden määräajan operaation täyden toimintakyvyn saavuttamisesta.

Epävakaan Keski-Afrikan tasavallan tilanne on kärjistynyt maaliskuussa 2013 tapahtuneen vallankaappauksen jälkeen. Lähes miljoona ihmistä on joutunut jättämään kotinsa ja naapurimaihin on paennut 250 000 henkeä. Arvioiden mukaan lähes puolet maan väestöstä tarvitsee kiireellistä humanitaarista apua. Keski-Afrikan tasavallan tilanne vaikuttaa koko alueen vakauteen ja turvallisuuteen.

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta keskustelivat myös Ukrainan ajankohtaisesta tilanteesta.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.