work-in-progress1

Työ- ja elinkeinoministeriön tuoreimman Ammattibarometrin arvion mukaan työvoimapula jatkuu lähitulevaisuudessa erityisesti sosiaali- ja terveysalan ammateissa. Työvoiman ylitarjonta on edelleen yleisintä toimistotöissä. Työvoiman ylitarjontaa on monella muullakin alalla, ja ylitarjonta-ammattien lista on pidentynyt edellisistä arvioinneista.

Työ- ja elinkeinoministeriön Ammattibarometrijärjestelmään on koottu työ- ja elinkeinotoimistoissa tehdyt arviot noin 200 keskeisen työelämän ammatin kehitysnäkymistä ja työvoiman saatavuusnäkymistä sekä alueellisesta tilanteesta. Nyt julkaistu arvio perustuu tammi-helmikuun vaihteen tilanteeseen.

Viidentoista yleisimmän pula-ammatin listalla on 10 sosiaali- ja terveysalan ammattia. Yleisimmin pulaa on lääkäreistä ja sairaanhoitajista. Edellisiin arviointeihin verrattuna tilanne on näiden ammattien osalta hieman helpottunut. Pulaa on edelleen myös muun muassa hammaslääkäreistä ja -hoitajista, sosiaalityöntekijöistä, puheterapeuteista, farmaseuteista, psykologeista ja lastentarhanopettajista.

Ylitarjontaa työvoimasta on monella alalla. Suurin ylitarjonta on lähiaikoina toimistotyöntekijöistä. Ylitarjontaa on myös muun muassa ATK-suunnittelijoista, myyjistä, varastotyöntekijöistä, mainosalan suunnittelijoista, kuvataiteilijoista sekä sähkö-, tietoliikenne- ja elektroniikka-asentajista.

Pula- ja ylitarjonta-ammateissa on suuria alueellisia eroja. Erityisen suuria ne ovat tällä hetkellä esimerkiksi eräissä palvelualan ammateissa. Muun muassa siivoojista on ylitarjontaa eräillä sisä-Suomen seuduilla, mutta vastaavasti heistä on pulaa monilla Etelä-, Itä-, Länsi- ja Pohjois-Suomen seuduilla. Hovimestarien ja tarjoilijoiden tilanne vaihtelee myös maan eri osissa.

Seuraavan puolen vuoden aikana työvoiman kysynnän arvioidaan kasvavan erityisesti puutarhatyöntekijöistä, eri alojen yrittäjistä, keittiö- ja ravintolatyöntekijöistä sekä maanrakennuskoneen kuljettajista. Kysynnän kasvu liittyy suurelta osin kausitekijöihin eli kevät- ja kesäkauden sesonkiluontoiseen työvoimatarpeeseen.

Työvoiman kysynnän ennakoidaan lähiaikoina vähenevän postinkantajien ja -lajittelijoiden, posti- ja teleliikenteen virkailijoiden, lehdentoimittajien, toimistotyöntekijöiden, matkatoimistovirkailijoiden, atk-suunnittelijoiden, pankkitoimihenkilöiden, kirjastotyöntekijöiden ja työnvälitystyöntekijöiden ammateissa. Näiden ammattien kysynnän vähenemisen taustalla ovat heikot suhdanteet ja toimialoilla tapahtuneet ja tapahtuvat rakenteelliset muutokset.

Seuraava arvio työllistymisen näkymistä eri ammateissa tehdään kesäkuussa 2014. Ammattibarometrijärjestelmästä on tekeillä tämän vuoden aikana myös julkinen verkkoversio.

Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantotilanne eri ammateissa, helmikuu 2014

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.