_2014-02-27_12-37-37

Sisäministeri Päivi Räsänen 

Sisäministeri Päivi Räsänen vieraili 26.-27.2. Pietarissa, jossa hän tapasi muun muassa Viron sisäministerin Ken-Marti Vaherin sekä Venäjän Federaation huumevalvontaviraston johtajan, ministeri Viktor Ivanovin. Vierailun aikana allekirjoitettiin kolmen maan välinen yhteistyöpöytäkirja, jonka tavoitteena on tiivistää entisestään yhteistyötä huumerikosten torjunnassa. Pöytäkirjassa määritellään muun muassa yhteiset pelisäännöt niin sanotun valvotun läpilaskun toteuttamiselle maiden välillä.

Valvottu läpilasku tarkoittaa, että esitutkintaviranomainen saa olla puuttumatta esineen, aineen tai omaisuuden kuljetukseen tai muuhun toimitukseen jos tämä on tarpeen tekeillä olevaan rikokseen osallisten henkilöiden tunnistamiseksi tai tekeillä olevaa rikosta vakavamman rikoksen tai laajemman rikoskokonaisuuden selvittämiseksi.

Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että huume-erän annetaan mennä tullin läpi, jotta saadaan selville sen vastaanottaja. Valvotun läpilaskun tavoitteena on muun muassa huume-erien lähettäjien ja vastaanottajien sekä kuljetusreittien paljastaminen.

– Valvottuja läpilaskuja on tehty yhteistyössä jo aiemmin, nyt yhteistyötä ontarkoitus tiivistää entisestään, sanoo ministeri Räsänen.

Taistelua järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan

Ministerit olivat yhtä mieltä siitä, että maiden välisen yhteistyön huumerikostorjunnan saralla tulisi keskittyä kohdistettuun taisteluun rajat ylittävää järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan, huumesalakuljetuksen infrastruktuurin heikentämiseen ja rajat ylittävien huumeiden salakuljetusreittien eliminointiin.

Suomessa tutkitut suuret huumausainerikosjutut osoittavat selvästi, että huumausainekauppa on ammattimaista ja suurelta osin järjestäytyneiden rikollisryhmien käsissä. Suomalaisilla rikollisryhmillä on vahva asema huumausainekaupan kotimaisissa toiminnoissa ja toimivat yhteistyösuhteet ulkomaille, etenkin Viroon.

– Maidemme välinen lisääntyvä liikkuvuus tulee todennäköisesti vaikuttamaan myös rajat ylittävän rikollisuuden määrään ja muotoon. Mitä enemmän ihmisiä liikkuu rajan yli, sitä suurempi vaara, että myös rikollisuutta liikkuu, toteaa Räsänen.

Ministeritapaaminen toteutettiin huumausainerikollisuuden torjuntaa koskevan kolmen maan FER-kokouksen (Finland-Estonia-Russia) yhteydessä. FER-yhteistyö on Suomen, Venäjän ja Viron välistä rikostorjuntayhteistyötä, jota on toteutettu vuodesta 2003 lähtien. Siinä keskitytään erityisesti huumausainerikollisuuden torjumiseen ja tutkimiseen.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.