Eagles_Nest_kotkanpesa

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka arvostelee Kainuun ely-keskuksen toimintaa Talvivaaran kaivosasiassa. Jonkan mielestä ely-keskus ei puuttunut epäkohtiin riittävän ajoissa ja tehokkaasti.

Talvivaara sai vähennettyä päästöjään vain osittain eikä pysynyt aina tavoiteaikataulussa. Siitä huolimatta ely-keskuksen toiminta ei muuttunut.

Keskus ei esimerkiksi käyttänyt hallintopakkoa. Lisäksi se katsoi, ettei Talvivaaraa tarvitse välttämättä velvoittaa tekemään ympäristönsuojelulain mukaisia korjaavia toimia.

Jonkan mielestä ympäristöministeriön pitäisi tarkistaa valvontaa koskevia ohjeitaan. Niiden tulisi sisältää muun muassa selkeät suositukset siitä, missä ajassa valvontaviranomaisen pitäisi alkaa käyttää pakkokeinoja, jos neuvonta ja kehotukset eivät tehoa.

Jonkan mukaan valvontaviranomaiset tarvitsevat myös riittävästi koulutusta, jotta valvonta olisi koko maassa yhtenäistä.

Kaivoksen toiminta ja ympäristövahingot eivät kuulu oikeuskanslerille. Talvivaaran toimintaa tutkii muun muassa poliisi.

Ylijohtaja Kari Pääkkönen ei ollut esteellinen Talvivaaraakoskevien asioiden hoitamisessa, Jonkka katsoo.

Ylijohtajaa arvosteltiin kanteluissa siitä, että hän oli aiemmin toiminut Geologian tutkimuskeskuksessa (GTK), jossa oli tutkittu Talvivaaran bioliuotuskokeita.

Pääkkösen mukaan hän ei osallistunut tutkimushankkeen operatiiviseen toimintaan.

Oikeuskanslerin mukaan ylijohtajan aiempi työskentely ei vaaranna hänen puolueettomuuttaan nykyisissä työtehtävissä.

Jonkka antoi ratkaisunsa kolmeen kanteluun, jotka olivat yksityisten ihmisten tekemiä.

Oikeuskansleri: ELY-keskuksen toiminta Talvivaara-asiassa kritiikille altis

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.