Novelty-sytyttimiä poistettu markkinoilta - Tukes - Google Chrome_2014-02-27_22-15-16

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on poistanut markkinoilta 30 ns. Novelty-sytytintä. Novelty-sytyttimet muistuttavat leluja, piirroshahmoja tai muita lapsia kiinnostavia esineitä, ja niiden markkinointi on ollut EU:ssa kiellettyä jo useita vuosia. Tukes havaitsi näiden tuotteiden ilmoituksia verkkokaupassa viime vuoden lopulla ja tuotteet on nyt poistettu myynnistä.

Novelty-sytyttimillä tarkoitetaan kaikkia sellaisia savukkeensytyttimiä, jotka ulkomuodoltaan muistuttavat muita esineitä ja jotka vetoavat erityisesti lapsiin. Tyypilliset Novelty-sytyttimet muistuttavat muotoilultaan esimerkiksi piirroshahmoja, leluja, ampuma-aseita, kelloja, puhelimia, soittimia, ajoneuvoja, eläimiä, elintarvikkeita tai juomapakkauksia. Tällaisten sytyttimien myynti ja markkinointi on kiellettyä Euroopan komission päätöksen (2006/502/EY)  perusteella.  Päätös on toimeenpantu Suomessa valtioneuvoston asetuksella (780/2006). Savukkeensytyttimiä, jotka eivät täytä asetuksen vaatimuksia, ei ole saanut myydä Suomessa toukokuun 2007 jälkeen.

Tukes kiinnitti huomiota RAPEX-tietojenvaihtojärjestelmään syksyllä 2013 tehtyihin Novelty-sytyttimiä koskeviin ilmoituksiin ja selvitti markkinatilannetta Suomessa. Tuotteita löytyi suomalaisista verkkokaupoista, ja yhteensä 30 erimallista sytytintuotemerkkiä poistettiin markkinoilta.

Tukes seuraa jatkossa tilannetta sekä reagoi tarvittaessa, jos markkinoille tulee  Novelty-sytyttimiä. Vastuu siitä, että markkinoilla on vain vaatimustenmukaisia savukkeensytyttimiä, on toiminnanharjoittajilla eli tuotteiden valmistajilla, jakelijoilla ja jälleenmyyjillä. Tukes muistuttaa myös vanhempien vastuusta lasten turvallisuudessa. Sytyttimet tulee aina säilyttää lasten ulottumattomissa.

Lisätietoa RAPEX-järjestelmästä sekä savukkeensytyttimien turvallisuusvaatimuksista on Tukesin verkkosivujen kuluttajaturvallisuusosiossa.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi